[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19530_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Enfermero/a

Empresa: GERICON REAL ESTATE S.L.


Funcions:

Las propias del puesto ofertado.

Places sol•licitades: 2
Data límit d’admissió de candidats: 13/06/2019
Localitat: Benidorm
Província: Alicante
Àmbit geogràfic: Comunidad Valenciana
Horari/Període de treball: Turnos
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: s/ convenio
Comentaris: REQUISITOS: persona colegiada VALORABLE: idiomas