[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19561_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Formador/a para la implantación de planes de Igualdad

Empresa: Consultora ubicada en Valencia


Funcions:

Formación e implantación de planes de igualdad de género.

Requisitos imprescindibles:

-Licenciatura o grado (finalizados)

-Máster en igualdad de género

Places sol•licitades: 1
Data límit d’admissió de candidats: 21/06/2019
Data d’incorporació:: 30/06/2019
Localitat: VALENCIA
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Indiferente
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: SEGUN CONVENIO
Comentaris: Duración del contrato: 2 meses con posibilidad de renovación.