[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19579_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

FISIOTERAPEUTA

Empresa: CENTRO TERCERA EDAD SAN BARTOLOME, SL
Web:


Funcions:

VALORACIÓN, TRATAMIENTO FISIOTERAPIA, SEGUIMIENTOS, REUNIONES INTERDISCIPLINARES

Places sol•licitades: 2
Data límit d’admissió de candidats: 24/06/2019
Data d’incorporació:: Inmediata
Província: Albacete
Àmbit geogràfic: Resto de España
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: SEGÚN CONVENIO
Comentaris: HORARIO A CONVENIR