[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19585_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

TÉCNICO/A DE CONTACT CENTER (CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD)

Empresa: DINS SOCIAL S.L
Web: http://www.dinsvalencia.com


Funcions:

DAR INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD, REGISTRAR Y TRANSFERIR LLAMADAS.

VALORABLE: NIVEL DE INGLÉS

Places sol•licitades: 1
Data límit d’admissió de candidats: 28/06/2019
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: SEGÚN CONVENIO
Comentaris: REQUISITO IMPRESCINDIBLE:ESTAR EN POSESIÓN DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%. JORNADA PARCIAL: 30H/SEMANALES