[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19637_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

ENFERMERO/A EN RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD

Empresa: Empresa de Servicios


Funcions:

- Valoración, cuidados y seguimiento del residente.

Experiencia menos de 1 año.

Places sol•licitades: 2
Data límit d’admissió de candidats: 15/07/2019
Localitat: Tuejar
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: 15000
Comentaris: Jornada parcial de 26 horas semanales.