[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19639_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Profesor/a de inglés de clases extraescolares para alumnado de educación infantil y primaria

Empresa: En colaboración con las AMPAS impartimos extraescolares en centros educativos.
Web:


Funcions:

-Enseñanza de inglés como lengua extranjera.

-Control de asistencia

-Rellenar boletines cuatrimestrales

-Contactos con las familias en caso de solicitarse una tutoría, etc.

Places sol•licitades: 20
Data límit d’admissió de candidats: 10/07/2019
Data d’incorporació:: 01/10/2019
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Tardes
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: 6000
Comentaris: Es requisito indispensable tener un nivel B2 o superior de inglés. Es deseable tener experiencia de al menos un año en un puesto similar.