[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19704_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Tecnóleg/a Ceràmic Júnior

Empresa:
Web: http://www.equipceramic.com


Departament: Oficina Tècnica
Funcions:

Busquem enginyer (preferiblement químic, tot i que no es descartaràn candidatures amb altres especialitats) amb coneixements de ceràmica estructural. Es responsabilitzarà dels estudis i anàlisis de terres i argiles i participarà en els projectes constructius de forns i secadors industrials. Es contempla la possibilitat de viatjar a les instal.lacions dels nostres clients per presa de dades i possibles postes en marxa de forns i secadors.

Places sol•licitades: 1
Data límit d’admissió de candidats: 08/09/2019
Data d’incorporació:: A convenir
Localitat: Vilanova del Cami
Província: Barcelona
Àmbit geogràfic: Resto de España
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Completo
Retribució bruta anual: A convenir
Comentaris: Les persones que ho desitgin i compleixin els requisits, per a participar en el procés de selecció han dinscriures en loferta amb el seu propi CV actualitzat i orientat al lloc. Per a inscriures en loferta cal punxar en MÉS INFORMACIÓ i després dintroduir les claus UV OCUPACIÓ-*OPAL, a INSCRIURES EN LOFERTA amb el propi CV. En el cas de dubte contactar a través de le-mail Inmaculada.lopez-lopez@fundacions.uv.es