[L�oferta està tancada.]

Detall de l�oferta; núm. de referència:  19712_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Nutricionista

Empresa: Centro de entrenamiento personal enfocado a la Salud
Web:


Funcions:

Realización de seguimientos nutricionales

Places sol�licitades: 1
Data límit d�admissió de candidats: 02/09/2019
Data d�incorporació:: Septiembre 2019
Localitat: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: -
Comentaris: Se valorará formación, experiencia e idiomas.