[L’oferta està tancada.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  19726_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

ENFERMERO/A

Empresa: CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES UBICADO EN VEDAT DE TORRENT
Web:


Departament: ENFERMERIA
Funcions:

FUNCIONES PROPIAS DE PERSONAL DE ENFERMERÍA EN CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES

REQUISITOS:

-DIPLOMATURA O GRADO EN ENFERMERÍA

Places sol•licitades: 2
Data límit d’admissió de candidats: 05/09/2019
Data d’incorporació:: INMEDIATA
Localitat: TORRENT
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Indiferente
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: SEGÚN CONVENIO
Comentaris: SE OFRECE: CONTRATO A TURNOS DE MAÑANA Y/O TARDE DE 40 HRS SEMANALES