[L�oferta està tancada.]

Detall de l�oferta; núm. de referència:  21017_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Administrativo-a comercial

Empresa: Fabricante de productos textiles para Hostelería


Departament: organización comercial
Funcions:

-Preparar presupuestos

-Resolver incidencias

-Gestionar cobros

-Atender a los clientes de su zona

Places sol�licitades: 1
Data límit d�admissió de candidats: 09/12/2019
Data d�incorporació:: inmediata
Localitat: Alboraya
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Indiferente
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Completo
Retribució bruta anual: 16500 a 18000