[L’oferta esta en Procés de Selecció de candidats, Ja no s’accepten més candidats.]

Detall de l’oferta; núm. de referència:  21017_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Administrativo-a comercial

Empresa: Fabricante de productos textiles para Hostelería


Departament: organización comercial
Funcions:

-Preparar presupuestos

-Resolver incidencias

-Gestionar cobros

-Atender a los clientes de su zona

Places sol•licitades: 1
Data límit d’admissió de candidats: 09/12/2019
Data d’incorporació:: inmediata
Localitat: Alboraya
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Indiferente
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Completo
Retribució bruta anual: 16500 a 18000