[L�oferta està tancada.]

Detall de l�oferta; núm. de referència:  21308_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Docent a entorns desfavorits

Empresa: Entidad educativa
Web:


Funcions:

El Programa ExE es desenvolupa a Madrid, Catalunya i Euskadi.

REQUISITS:

1. Títol superior universitari o estudiant d´últim curs: Grau, Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura Superior amb nota mitjana mínima de 6. Queden excloses diplomatures o graus com Pedagogia, Psicologia i similars donat que a dia d`avui no treballem amb perfils per desenvolupar tasques docents d`orientació educativa. Esperem poder ampliar les nostres àrees de treball.

2. Nivell d´anglès B2 o equivalent.

Què busquem? Persones amb iniciativa per revertir les mancances del sistema educatiu, capacitat per motivar als altres per donar el millor d’ells mateixos, perseverant i amb capacitat per a enfrontar-se a desafiaments permanents.

Què oferim? Docència remunerada en un centre educatiu d`entorn desfavorit, programa de formació i suport becat al 100% basat en tallers, seminaris i experiències nacionals i internacionals.

-Un tutor-coach t’ajudarà a desenvolupar tot el teu potencial.

-Si encara no tens el Màster de Formació del Professorat, beca per cursar-lo.

-Conèixer de primera mà la realitat social i educativa des de dins i fora de l’aula

-Formar part de la xarxa global Teach for All amb oportunitats de formació i intercanvi d`experiències amb persones de tot el món.

Descripció: Durant dos anys ensenyaràs en centres educatius d´entorn desfavorit perseguint el creixement acadèmic i personal del teu alumnat. L`experiència com a docent en contextos vulnerables et proporciona un profund coneixement, per vivència directa, del problema amb què tractem: la iniquitat educativa existeix i genera desigualtats. Davant daquest repte, el teu dia a dia t’obligarà a desenvolupar les teves competències al màxim. Després dels dos anys, els participants continuen la seva carrera professional des de diferents àmbits treballant per la igualtat d`oportunitats: professorat, formació de professorat, polítiques socials i educatives, emprenedoria social, entre d’altres.

Places sol�licitades: 7
Data límit d�admissió de candidats: 11/04/2020
Data d�incorporació:: 1/07/2020
Localitat: Lleida i Barcelona
Província: Barcelona
Àmbit geogràfic: Resto de España
Horari/Període de treball: Indiferente
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: Según información facilitada en los comentarios
Comentaris: -Salari d´acord al següents criteris: - Persones que no tenen el Màster de Formació de Professorat: Reben beca per a cursar el màster i una remuneració mensual en concepte de beca de pràctiques extracurriculars de 1000€ al mes. - Persones que tenen el Màster de Formació de Professorat o grau en Educació Primària: contracte de treball com a docent titular amb el 75% o 100% de la jornada laboral, regit per conveni d´ensenyament i formació.