[L�oferta està tancada.]

Detall de l�oferta; núm. de referència:  21398_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

ENFERMERO/A

Empresa: CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES
Web:


Departament: ENFERMERIA
Funcions:

FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO

Places sol�licitades: 2
Data límit d�admissió de candidats: 09/07/2020
Data d�incorporació:: INMEDIATA
Localitat: TORRENT
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Turnos
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: 18000