[L�oferta està tancada.]

Detall de l�oferta; núm. de referència:  21409_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

ENFERMERO/A

Empresa: CENTRO RESIDENCIAL
Web:


Funcions:

EL PUESTO SE LLEVARÁ A CABO EN UNA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN SAGUNTO (VALENCIA).


SE REALIZAN
TURNOS DE 12 HORAS,  DE 7:30 A 19:30 Y DE 19:30 A 7:30

 

Places sol�licitades: 1
Data límit d�admissió de candidats: 15/07/2020
Data d�incorporació:: Inmediata
Localitat: SAGUNTO
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: Segn convenio
Comentaris: SE OFRECE: -INCORPORACIN INMEDIATA. -CONTRATO INICIAL 6 MESES CON POSIBILIDAD DE PRRROGA