[L�oferta esta en Procés de Selecció de candidats, Ja no s�accepten més candidats.]

Detall de l�oferta; núm. de referència:  21426_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Técnico/a departamento laboral

Empresa: EMPRESA DE ASESORAMIENTO DE EMPRESAS EN SECTOR FISCAL Y LABORAL
Web:


Funcions:

Las propias del puesto en una asesoría.

IMPRESCINDIBLE TENER EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA SAGE CONNECTED DE AL MENOS 6 MESES.

Places sol�licitades: 1
Data límit d�admissió de candidats: 24/07/2020
Localitat: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: 740 /netos al mes
Comentaris: Horario: de 9 a 14 horas (de lunes a viernes)