Detall de l�oferta; núm. de referència:  21432_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Enfermero/a (estudiante de último curso o titulado/a)

Empresa: RESIDENCIA DE TERCERA EDAD
Web:


Funcions:

Las propias del puesto

Places sol�licitades: 1
Data límit d�admissió de candidats: 02/09/2020
Data d�incorporació:: Inmediata
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: s/convenio