[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  25768_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

METGE GENERALISTA

Empresa:
Web:


Funcions:

Requisits:


-Llicenciat/Llicenciada - Graduat /Graduada en Medicina


-Disponibilitat en horari de vesprada

Tasques:

-Analitzar i valorar l´estat de salut dels pacients per a la realització de certificats metges.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 16/12/2021
Data d´incorporació:: INMEDIATA
Localitat: SILLA
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Tardes
Tipus de contracte: Indefinido Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: A concretar según horario
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus daccés a UVocupacio, després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriures en loferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es