[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  26930_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

CAP DE GESTIÓ DE  L ` ÀREA D`ACTIVITAT MUSICALS

Empresa: FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA


Departament: Àrea d Activitats Musicals – FGUV (AAM)
Funcions:

 REQUISITS:

 • Llicenciatura universitària i/o Grau superior o equivalent del marc espanyol de qualificació per a l’educació superior, incloent el grau superior d’ensenyaments artístics.
 • Es valorarà haver cursat un màster o estudis superiors especialitzats en gestió cultural.
 • Coneixements alts en gestió cultural.
 • Coneixements d’idiomes valencià i angles (amb fluïdesa oral i escrita; es realitzarà prova de nivell)
 • Coneixements d’informàtica (Word, Excel, Access, etc.) a nivell usuari expert.
 • Experiència pràctica de tres anys o més en:

-       Coordinació d’equips humans. 

-       Direcció, gestió i producció de projectes musicals: programació, planificació, gestió econòmica, contractació i gestió integral de tot tipus d’activitats musicals.

-       Gestió i control pressupostari: informes, contractació, avaluació, revisió del control comptable i responsabilitat de la gestió per a un correcte funcionament del servei.

-       Experiència contrastada en la gestió d’agrupacions musicals vocals i instrumental (contractació, recerca de recursos, comunicació, plantilles, distribució de rols, preparació i revisió de partitures,  planificació i comunicació, etc.)

                    ALTRES MÈRITS A VALORAR:

 • Experiència en dinamització de grups de joves i d’estudiants.
 • Experiència com a tour manager amb grups musicals amateurs.
 • Experiència en relacions públiques i dinamització digital com a  comunity manager (Facebook, Twitter, Instragram, blogs, Youtube, etc.)
 • Altes capacitats en comunicació i dinamització de grups.
 • Coneixements sobre les activitats musicals que es realitzen a la Universitat de València.

FUNCIONS I TASQUES:

 • Gestió, coordinació, projecció i desenvolupament de totes les activitats que organitza l’AAM de la FGUV, seguint la planificació, directrius i supervisió dels seus superiors jeràrquics.

Consultar l´oferta completa en l´enllaç: https://bit.ly/3FFUQRD

La FGUV basa els processos de selecció en el que s´estableix en el seu Pla d´Igualtat amb la finalitat de garantir el principi d´igualtat d´oportunitats entre dones i homes i sense discriminacions per qualsevol altra raó, motiu pel qual, aquest procés se centrarà exclusivament en les capacitats i competències de la persona candidata i es treballarà amb currículums anònims o cecs, suprimint totes les referències personals irrellevants per al lloc de treball

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 25/01/2022
Data d´incorporació:: Inmediata
Localitat: Valencia
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: 40.406,88 €
Comentaris: Per a apuntar-se a l´oferta de treball és necessari donar-se d´alta en el portal d´ocupació http://www.uv.es/bolsadetrabajo , en el cas de no disposar de claus de la UV cal donar-se d´alta en https://ir.uv.es/JFhk7rb Una vegada s´ha realitzat l´alta en el portal, per a inscriure´s en l´oferta cal punxar en Més informació i després a inscriure´s en l´oferta. Més informació:uvempleo.usuarios@uv.es