Etiquetes i distintius

Les etiquetes identificatives son la fórmula que empreses, institucions i ONG han trobat per distinguir els productes "compromesos" entre tota la oferta del mercat.

Aquestes es mostren en els productes informant sobre el compliment de certs prinicipis o resultats en el procés de producció d´aquest producte.

Vos recomenem aquesta Guia d´etiquetes de l´agencia  mediambiental de França 

i el directory Ecolabel Index

Etiquetes Socials:

 Tendaflo-Tendaflo

Fair Trade

 

Certifica que el producte s´ha producit sense explotació laboral infantil, amb salaris dignes i igualtat de gènere.

spp-spp

Segell Petits Productors

 Distintiu que identifica els petits productors organitzats d´Amèrica Llatina i el Carib, i que permet al consumidor reconèixer els seus productes al mercat.
Representa l´alta qualitat dels productes dels petits productors organitzats del seu treball en favor d´una vida digna a les comunitats, de les economies locals i de la salut i el medi ambient de productors i consumidors. Es promogut per els propis productors
 Tendarugmark-Tendarugmark

Rugmark

 

Garanteix que no s´ha utilitzat ma d´obra infantil a la confecció de mantes

tendawfto-tendawfto

World Fair Trade Organization

identifica las organizaciones registradas que están implementando unos estándares de calidad relacionados con las condiciones de trabajo, salarios, trabajo infantil y medio ambiente.

 Tendaglobrec-Tendaglobrec

Textile Exchange- Global Recycle Standard

Certifica la cadena de producció d´empreses fabricants de productes que tenen components reciclats. Certifica estándars socials, ambientals, etiquetes

 Tendagoats-Tendagoats

Global organic textile standar

Criteris socials i mediambientals. Producció orgánica. Es una etiqueta de tèxtils orgànics internacional creada el 2008 per la indústria de l´Associació Internacional de Tèxtils Naturals (amb seu a Alemanya), la Soil Association (Regne Unit), l´Associació de Comerç Orgànic (Estats Units) i l´Associació de Japó de cotó orgànic (Japó). Els criteris socials inclosos  es basen als convenis de l´Organització Internacional del Treball (OIT): drets treballadors, prohibició treball forçós, no l´excés d´hores treball, prohibició treball infantil, llibertat d´associació, dret sindicació i negociació col·lectiva, seguretat laboral, salaris dignes i no precaris

 Tendamadeingreen-Tendamadeingreen

Made in green (Aitex)

Certifica (entre altres) SA8000: Drets laborals OIT, incloents seguretat i higiene, jornada laboral i remuneració

Tendarfa-Tendarfa

Rain Forest Alliance

Certifica que els productes i serveis són produïts de manera social, econòmica i ambientalment sostenible

 Tendaecocert-Tendaecocert

Ecocert

Associa comerç just i agricultura ecológica. Consisteix en una inspecció i certificació especialment centrat en cosmètics orgànics.
Tots els productes cosmètics certificats amb aquest segell han de contenir ingredients certificats per almenys el 95% d´origen natural i processat utilitzant mètodes validats per Ecocert.

 Etiquetes mediambientals:

 Tendafsc-Tendafsc

FSC

Garanteix la procedencia del producte desde explotacions forestals sostenibles

  Tendapefc-Tendapefc

PEFC

Garanteix la gestió sostenible dels boscos per conseguir un equilibri social, econòmic i mediambiental dels mateixos

 Tendablueangel-Tendablueangel

Angel Azul

La primera etiqueta ecològica (1977) que utilitza l´Angel Blau del Programa de Nacions Unides per el Medi Ambient (PNMA), amb el térme etiqueta ecològica i els termes en que el producte certificat es ecològic (exemple: ser paper 100% reciclat).

eko-eko

Eko

Supervisa i examina agricultura orgànica a tot el món. Aquesta certificació s´atorga mitjançant inspeccions (en granges i fàbriques) i certificació (anàlisi química dels teixits, llavors o altres productes).
Els productes certificats no poden contenir:

  • fertilitzants ni pesticides
  • saboritzants, ni colorants o conservants químics o sintètics
  • organismes genèticament modificats (OGM).
 biocoherence-biocoerence  Bio Coherence
Etiqueta privada. La seua base és la normativa europea per als productes ecològics que van des del productor al consumidor i se centra en una agricultura respectuosa amb l´equilibri ambiental, social i econòmica.
 agric-agric

Agricultura Ecològica Unió Europea

 

 

 

Ramaderia Ecològica Unió Europea

L´Agricultura Ecològica és un sistema agrari que busca la obtenció d´aliments de màxima qualitat en el sentit més ampli de la paraula, qualitat organolèptica, qualitat sanitària i qualitat en el procés productiu, respectant el medi ambient i conservant la fertilitat de la terra, mitjançant la utilització òptima dels recursos naturals i sense l´ús de productes de síntesi química, procurant així un desenvolupament agrari perdurable.
Això suposa utilitzar la naturalesa sense trencar el seu cicle biològic, extreure de la terra el que la terra és capaç de donar sense sobre explotar-la amb l´ús de substàncies contaminants.

La ramaderia ecològica és un sistema de producció ramadera, lligat a terra, que té com a objectius la salut del consumidor, el benestar dels animals i la protecció del medi ambient.

 PCF

PCF

Paper parcialment lliure de clor. Substitueix parcialment el cloro i els seuss derivats al llarg del procès de blanqueat

 TCF

TCF

Papet totalment lliure de clor. Substitueix completament el clor i els seus derivat al llarg de tot el procès de blanqueat.

  Tendaecolabel-Tendaecolabel

Etiqueta Ecológica Europea

L´etiqueta ecològica de la UE ajuda a identificar els productes i serveis que tenen un impacte ambiental reduït durant tot el seu cicle de vida, des de l´extracció de matèries primeres fins a la producció, ús i eliminació. Reconegut a tot Europa, l´etiqueta ecològica de la UE és una etiqueta voluntària per promoure l´excel · lència mediambiental.

tendappbynat-tendappbynat

Paper by Nature

Certifica el baix impacte medi ambiental d´un producte de paper/cartó transformats i regula la totalitat del procés: materia primera, procés de fabricació / gestió de residus i producte final.

    Tendaaenor-Tendaaenor

AENOR Medio

Ambiente

Productes amb menor incidencia ambiental que altres

 Tendaoeko100-Tendaoeko100

Oeko-Text100

Certifica el producte mediambientalment. Consisteix en un sistema d´assajos i certificació unificat a escala mundial per a productes tèxtils crus, intermedis i acabats en totes les etapes de procés.
Les anàlisis de les substàncies tòxiques comprenen substàncies prohibides i reglamentades legalment, productes químics estimats de perillosos per a la salut així com paràmetres de prevenció higiènica.
Els productes tèxtils analitzats requereix diferents nivells de rigor depenent de la seva usos: com més intens és el contacte d´un producte amb la pell, més rigorosos són els requisits humà-ecològics a complir.

 Tendaoeko1000-Tendaoeko1000

Oeko-Text1000

El OEKO-TEX ® Standard 1000 és un sistema d´avaluació, auditoria i certificació per a centres de producció ecològics en la indústria tèxtil i de la confecció.
La norma permet, sobre la base de criteris actualitzats anualment, una anàlisi objectiva del balanç mediambiental i impacte social assolit en els respectius centres de producció d´una empresa.

 Tendamadeingreen-Tendamadeingreen

Made in green (Aitex)

Certifica SA8000, Oeko-Text 100, ISO14001, Oekotex1000 y EMAS.

Tendamsc-Tendamsc

MSC

Estàndard amb certificació que avalua i promou la sostenibilitat de les reserves marines piscícoles

oestandar100-orstandar100

Textile Exchange

Textils amb cotó certificat 100% orgànic

   Tendasg14001-Tendasg14001

ISO14001

Certificación orientada a la mejora medioambiental de la empresaAquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar