Estàs a: >

Catalunya

  DESCRIPCIÓ RESPONSABLE I CONTACTE
Càtedra UNESCO d´Alimentació, Cultura i Desenvolupament La Càtedra UNESCO d´Alimentació, Cultura i Desenvolupament té com a objectiu promoure la recerca i l´educació en tres àrees principals: el menjar, la cultura (incloent el coneixement, la diversitat social i diferents adaptacions locals) i el desenvolupament (cobrint àrees com la nutrició, el desenvolupament rural, l´economia local i global, els negocis, la comunicació, les regulacions, la promoció de les millors pràctiques, etc.)
L´objectiu de la Càtedra UNESCO d´Alimentació, Cultura i Desenvolupament és promoure, mitjançant la recerca i l´educació, la comprensió dels aliments com un element social i cultural. Ho fa mitjançant la millora dels vincles entre l´educació, la recerca i el desenvolupament de l´agricultura sostenible, i centrant-se en el paper de les TIC i l´alfabetització digital gràcies a l´experiència i coneixements de la Universitat 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Xavier Medina

fxmedina@uoc.edu

Web 

     
Càtedra UNESCO de Bioètica La Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, creada en 2007, emmarca el seu treball en el respecte i la promoció dels Drets Humans i propugna una concepció de la bioètica pluridisciplinar, laica i flexible. Es recolza en l´experiència adquirida pel Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona en els camps de recerca, formació, transferència de coneixement a altres països mitjançant el treball en Xarxes. Els seus principals objectius es centren en la contribució (en l´àmbit de la reflexió universal sobre els Drets Humans reconeguts) a un debat global, plural i pluridisciplinar sobre els principis i camps d´estudi de la Bioètica, en la promoció d´un sistema integrat d´activitats de recerca, formació i divulgació en Bioètica, en la col·laboració entre investigadors i professors d´universitats i institucions d´ensenyament superior d´Espanya, Europa i Amèrica Llatina, així com d´altres llocs del món i en la transferència a països en desenvolupament de l´experiència adquirida a l´Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona en els àmbits de recerca, ensenyament i transferència de coneixement, compartint les seues metodologies i accions de formació  

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Maria Casado

unescochair@ub.edu

http://://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/unesco

     
Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic  La missió d´aquesta Càtedra UNESCO és promoure la investigació , l´educació , l´establiment de xarxes de col·laboració i la generació de documentació orientats al desenvolupament sostenible de productes i processos en l´àmbit internacional . Això permet una millora substancial de totes aquelles metodologies de cicle de vida aplicades al canvi climàtic i la seva prevenció , afegint valor al state of the art actual. Així mateix , la càtedra té una clara vocació internacional i, per tant , promou activitats en un context transnacional , facilitant la col·laboració entre investigadors de renom internacional i els docents d´universitats i altres institucions d´Europa , Amèrica Llatina , Carib , Àfrica i altres regions del món 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Pere Fullana i Palmer

unesco@esci.upf.edu

http://unescochair.esci.es 

     
Càtedra UNESCO de Ciutats Intermèdies: Urbanització i Desenvolupament Les principals àrees d’activitat d’aquesta Càtedra es centren en la realització  d’estudis, formació, recerca i transferència, sobre com les ciutats intermèdies, tenen un rol intermediari i actiu en el proceés d’urbanització i la millora de la relació entre urbanització i els processos de desenvolupament territorial

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Josep Mª Llop Torné

jmllop@geosoc.udl.cat

http://www.ceut.udl.cat/es/catedra-unesco/

     
Càtedra UNESCO de Comunicació  inCom-UAB Aquesta Càtedra Unesco, la primera dedicada a l´àmbit de la comunicació a tot el món, ve desenvolupant les seves activitats des de l´any 1989. Està adscrita a l´Institut de la Comunicació (InCom) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que s´encarrega de la seva gestió i li ofereix suport amb el seu equip humà i infraestructura. L’Incom-UAB, creat l’any 1997 i dirigit pel professor José Luis Terrón, és un institut universitari dedicat a la investigació bàsica i aplicada, la formació especialitzada, la divulgació social de coneixements i la prestació de serveis en comunicació. Així mateix, la Càtedra forma part d’Orbicom, la xarxa internacional de càtedres UNESCO de comunicació. Els objectius d’Orbicom són fomentar l´intercanvi d´experiències entre les càtedres, impulsar una xarxa mundial d´institucions associades i promoure les relacions amb els organismes professionals de la comunicació i amb institucions que puguin finançar activitats d´investigació

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Mª Dolores Montero Sánchez

unesco.incom@uab.cat

Web

     
Càtedra UNESCO de Desenvoluament Humà Sostenible A partir del Conveni de 9 d´agost de 2004 entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona per a contribuir al finançament de la Càtedra Internacional UNESCO, la Universitat de Girona va crear la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible per acord del Consell de Govern de 28 d´abril de 2005; amb la mateixa data, el rector va nomenar director d´aquesta Càtedra al Dr. Jordi de Cambra. L´esmentat conveni va ser renovat mitjançant un nou conveni entre el Departament d´Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona, de data 9 de juliol de 2007. El 18 de gener de 2011 una resolució de la rectora Dra. Ana María Geli nomena a la Dra. Ana Urmeneta Garrido com a directora de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona. El Dr. Jordi de Cambra queda com a Coordinador General de la Càtedra Internacional Unesco "Desenvolupent Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Intercultural" Xarxa Unesco/Unitwin "Medeuramérica per al desenvolupament humà"

UNIVERSITAT DE GIRONA

Ana Rebeca Urmeneta Garrido

dir.cunescodhs@udg.edu

Web

     
Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural al Mediterrani Formada entre l´Organització de les Nacions Unides per a l´Educació, la Ciència i la Cultura i la Universitat Rovira i Virgili té la finalitat de fomentar un sistema integrat d´activitats d´investigació, formació, informació i documentació en el camp del diàleg intercultural i interreligiós de la Mediterrània. És alhora un instrument per facilitar la col·laboració i la cooperació acadèmica internacional en l´àmbit de la investigació científica. A més, estimula la comunicació amb la societat civil, amb instruments com les tecnologies de la informació i la comunicació, recursos audiovisuals (en particular cinematografia documental) i altres mitjans que pretenen afavorir el diàleg i la construcció de la pau

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Enric Olivé i Serret

enric.olive@urv.cat 

http://www.unescomed.org 

   

 

Càtedra UNESCO de Direcció Universitària La Càtedra UNESCO de Direcció Universitària és una unitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que té com a objectiu promoure i donar suport  a les iniciatives que cerquen la millora i la innovació de l’ensenyament superior i de les universitats i que es basen en els principis i els valors de la UNESCO. La seua missió consisteix en impulsar la qualitat, la innovació i el compromís social de les institucions d´ensenyament superior en l´àmbit de la direcció i la gestió, a través del debat, la difusió de les polítiques, la formació, els estudis, l´assessorament i la gestió del coneixement, i afavorir, així, l´excel·lència

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Xavier Llinàs

xavier.llinas@upc.edu 

http://cudu.upc.edu/ 

     
Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural La Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural fomenta un sistema integrat d’activitats d’investigació, formació, informació i documentació en el camp de la diversitat lingüística i cultural. És objectiu de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural contribuir a l’estudi i la recerca, la documentació i el manteniment de la diversitat, l’elaboració de projectes orientats al seu coneixement, la conscienciació social i política sobre la seva incertesa i la difusió de bones pràctiques en la gestió dels problemes que hi són inherents

INSTITUT D´ESTUDIS CATALANS

Joan A. Argenter

catedra.unesco@iec.cat

http://catedra-unesco.espais.iec.cat/

   

 

Càtedra UNESCO "Dones, Desenvolupament i Cultures" La Càtedra UNESCO "Dones, Desenvolupament i Cultures" va iniciar les seues activitats l´any 2004, amb seu compartida en la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat de Vic. La gestió i pla d´activitats en la seu de la UB es desenvolupa des del Centre Dóna i Literatura-Gènere, sexualitat, crítica de la cultura. Des dels seus inicis les funcions de la càtedra, en coherència amb els objectius i camps temàtics d´acció, s´han centrat en la recerca i difusió dels estudis de dones, gènere i sexualitat a partir de l´anàlisi de discursos culturals com la literatura, el cinema, la filosofia, la història i l´art. Els seus principals objectius es centren en promoure un sistema integrat d´activitats de recerca, formació, informació i documentació en les àrees del gènere, el desenvolupament i la cultura i facilitar la col·laboració entre investigadores i investigadors d´alt nivell i prestigi internacional i el professorat de les Universitats i altres institucions, principalment a Catalunya, Espanya i Europa, i en altres regions del món 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE VIC

Elena Losada Soler

cdona@ub.edu

http://www.ub.edu/adhuc/ca/node/2896 

   

 

Càtedra UNESCO en Educació, Desenvolupament i Tecnologia La missió de la Càtedra és treballar des d’un model de cooperació universitària basat en la formació integral de la persona, la recerca i la transferència de coneixement, amb la finalitat de potenciar un sistema integrat d’accions al voltant de l’educació, la ciència i la tecnologia que persegueixen un objectiu essencial: allò que s’investiga ha de repercutir en el desenvolupament humà. Els objectiusde la Càtedra permetran, d´una banda, consolidar les relacions amb països socis mitjançant la creació de xarxes de cooperació interuniversitàries i, de l´altra, enfortir institucions d’educació superior que permetin la continuïtat dels projectes realitzats en el marc de la càtedra. Per dur a terme els seus objectius, la Càtedra organitza espais de debat  (jornades, seminaris, etc.), elabora materials didàctics i publicacions, i fa projectes de cooperació universitària per al desenvolupament (CUD). A més, ofereix cursos de grau i de postgrau, i té un programa de doctorat en modalitats específiques per a professors i investigadors de països en desenvolupament

UNIVERSITAT RAMON LLULL

Carlo Maria Gallucci Calabrese

acabau@rectorat.url.edu 

Web

   

 

Càtedra UNESCO d´Educació i Tecnologia per al Canvi Social  La Càtedra UNESCO d´Educació i Tecnologia per al Canvi Social va ser creada en 2002 per a promoure la recerca, l´aprenentatge, informació i documentació en l´ús intensiu de les TIC en l´educació.
La Càtedra centra les seues activitats en les àrees de creació i difusió del coneixement a través del seu Seminari Internacional anual, taules redones, la participació en les xarxes socials i altres activitats, la recerca aplicada als camps de Recursos Educatius Oberts (REVA) i Gènere i Tecnologia, tallers de formació especialitzats en temes rellevants d´e-learning i l´assistència i participació en congressos, jornades i fòrums internacionals 

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Albert Sangrà

catedraunesco@uoc.edu

http://unescochair.blogs.uoc.edu/blog/

 

     
Càtedra UNESCO d´Estudis Latinoamericans  

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Maria Morràs Ruiz-Falcó

maria.morras@upf.edu 

   

 

Càtedra UNESCO de Mètodes Numérics en Enginyeria  Els objectius essencials de la Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria són promoure la formació, la recerca i la transferència de tecnologia en l´àmbit dels mètodes numèrics i les seues aplicacions en totes les branques de l´enginyeria. Exemples d´aquestes aplicacions es troben en l´anàlisi d´estructures, l´estudi de problemes de mecànica del sòl i mitjà-ambientals, l´anàlisi aerodinàmica d´avions i vehicles espacials i trens ràpids, la millora dels mètodes de fabricació per conformat, l´estudi de la hidrodinàmica de vaixells, l´anàlisi del xoc d´automòbils, etc. 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra

http://www.cimne.com/unesco

 

     

Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació

La Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació neix l´any 2000, fruit de l´acord signat entre la UNESCO i la Universitat de Girona (UdG) amb l´objectiu d´impulsar una iniciativa internacional generadora de relacions de complementarietat amb altres accions de cooperació de la UdG. En centrar-se en l´àmbit de les polítiques culturals i la cooperació, la Càtedra aporta una nova línia de reflexió al programa Unitwin de la UNESCO i amplia la projecció internacional de la UdG, convertint-la en un punt de trobada i intercanvi sobre el paper de les polítiques culturals en un món en interdependència. La Càtedra actua sobretot a l´àrea de la gestió cultural, polítiques culturals internacionals i territorials, relacions entre polítiques educatives i polítiques culturals, formació de capital humà, cooperació al desenvolupament i diversitat cultural

UNIVERSITAT DE GIRONA

Gemma Carbó Ribugent

sec.unesco@udg.edu

http://www.catedraunesco.com

 

 

 

Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades

Els objectius d´aquesta Càtedra són promoure la recerca, l‘educació i la difusió en un camp considerat important per la UNESCO pel benestar de la humanitat: la privadesa de dades

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Josep Domingo-Ferrer

unescoprivacychair@urv.cat 

http://unescoprivadesa.urv.cat 

 

 

 

Càtedra UNESCO de Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic

Aquesta Càtedra està desenvolupant-se actualment a San José (Costa Rica), Barcelona i Palma de Mallorca. EL seu objectiu primordial és la universalització del projecte de cara a estrategies mondials per salvaguardar el patrimoni periodístic.

 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Josep Maria Figueres

Sebastià Serra

Patricia Vega

josepmaria.figueres@uab.cat 

 

 

 

Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament

La Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament, creada l´any 2002 i l´Observatori de la Salut Visual, nascut al 2003 com a Organització No Governamental vinculada a la Càtedra, treballen en pro d´un objectiu estratègic comú: l´accessibilitat de les persones i grups més desfavorits als serveis de salut visual i la millora de la qualitat dels mateixos. Situada en el campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Càtedra UNESCO de Salut Visual i Desenvolupament és una unitat d´ensenyament superior i de recerca adaptada a les necessitats del desenvolupament sostenible. Els seus membres treballen perquè els col·lectius més desfavorits tinguen accés a una atenció visual digna a través de tres vies d´actuació: la Formació, Sensibilització i Incidència, la Recerca i la Cooperació

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Anna Rius Ulldemolins

arius@euot.upc.es

Laura Guisasola Valencia

guisasola@euot.upc.es

https://unescovision.upc.edu

 

 

 

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

L’objectiu principal d’aquesta Càtedra UNESCO és convertir-se en un espai interdisciplinari, crític, reflexiu i obert que contribueixi a reorientar la tecnologia cap al desenvolupament sostenible, a reduir els desequilibris i a enfortir la diversitat. Altres objectius són: ser un instrument que faciliti la col·laboració de l’equip de professors de la UPC amb altres institucions d’ensenyament superior del Nord i, en especial, del Sud, desenvolupar, en cooperació amb altres universitats, un plantejament innovador que prepari els estudiants per a les carreres i estils de vida de la societat mundial del segle XXI, actuar com a plataforma per fomentar una política de diàleg entre Estat, autoritats locals, empreses, sindicats, comunitats científiques, ONGs, etc. i per contribuir a la formulació de polítiques, adoptar un plantejament de conjunt del canvi global que descansi en una base multidisciplinària i comprengui la integració de fets i coneixements científics amb objectius i principis humanístics i tractar els models de desenvolupament del Nord i del Sud i proporcionar un espai a través del qual els estudiants de diferents cultures puguin comunicar i compartir experiències i assolir una millor comprensió mútua a través del seu programa de docència i recerca 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Jordi Morató Farreras

catedra.unesco.sostenibilitat@gmail.com 

http://www.unescosost.org 

 

 

 

Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura

La Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura va ser creada en 1999 per l´acord entre la UNESCO i la UPC, per contribuir a l´establiment de ponts, formatius, culturals, entre els tecnòlegs i la ciutadania, entre la tècnica i la societat. Aspira a estimular la reflexió i el debat , tant en la comunitat universitària com en la societat, en allò referent a l´impacte de la tècnica en la cultura, en la vida quotidiana i en les idees dels nostres temps i viceversa 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Antoni Roca i Rossell

Antoni.roca-rosell@upc.edu

http://cutc.upc.edu

 

     

Actualitzat a febrer de 2016.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar