Estàs a: >

Madrid

   DESCRIPCIÓ RESPONSABLE I CONTACTE
Càtedra UNESCO de Ciència Política i Administrativa Comparada La finalitat d´aquesta Càtedra serà fomentar un sistema integrat d´activitats de recerca, formació, informació i documentació en el camp de la ciència política i administrativa comparada. La Càtedra constituirà un instrument per a facilitar la col·laboració entre investigadors d´alt nivell i reputació internacional, i els docents de la Universiestabliments d´Espanya, d´Europa, d´Amèrica Llatina i el Carib i altres regions del món tat i d´altres

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICAS

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Manuel Balado Ruiz-Gallegos

info@institutocienciaspoliticas.org 

http://www.institutocienciaspoliticas.org/catedra-unesco/

   

 

Càtedra UNESCO d´Educació a distància Àrea d´activitat
1. Impulsar la formació de professionals interessats en els sistemes d´ensenyament
i aprenentatge oberts i a distància
2. Posar a disposició, a través d´Internet, el Centre Iberoamericà de Recursos
per a l´Educació a Distància (CIREAD) de referència informativa i documental
per a països de parla espanyola i portuguesa
3. Difondre el Butlletí Electrònic de Notícies d´Educació a Distància (BENED)
4. Prestar servei a la UNED per a l´Assessorament sobre Educació a Distància
destinada a l´àrea d´Iberoamèrica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Lorenzo García Aretio

lgaretio@edu.uned.es

http://www.uned.es/catedraunesco-ead/

     
Càtedra UNESCO d´Educació Ambiental i Desenvolupament Sostenible

Aquesta Càtedra és un àmbit acadèmic de recerca, formació, informació i cooperació, en el nivell de postgrau. Les seues línies de recerca són: Educació ambiental, Desenvolupament sostenible / Globalització, Complexitat/Nou paradigma, Dona i medi ambient i Responsabilitat Social Corporativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

María Novo Villaverde

mnovo@edu.uned.es

http://www.uned.es/catedraunesco-educam

   

 

Càtedra UNESCO d´Educació Científica per a Amèrica Llatina i el Carib

L´Educació Científica és avui dia reconeguda, com a element clau per a formar una moderna ciutadania, amb capacitat crítica per a la valoració i apropiació social de la ciència i la tecnologia, que contribuïsca a prendre decisions el més encertades possibles en el plànol personal i social en una societat basada en el coneixement. La Càtedra UNESCO d´Educació Científica per a Amèrica Llatina i el Carib, de la Universidad de Alcalá i la seua xarxa d´Universitats aliades, han vingut propiciant i organitzant, durant els últims vint anys, seminaris, tallers i congressos Iberoamericans a Argentina, Bolívia, Xile, Cuba, Equador, Espanya, Guatemala, Nicaragua i Perú, per a l´intercanvi d´experiències de recerca i innovació pedagògica, didàctica i tecnològica, en l´àmbit de l´educació científica, entre docents i investigadors de la comunitat iberoamericana de nacions

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Daniel Meziat Luna

daniel.meziat@uah.es

   

 

Càtedra UNESCO d´Estudis Afroiberoamericans

La Càtedra té, entre uns altres, els següents objectius: respondre a la urgent necessitat de l´estudi de l´empremta *negroafricana en el món, especialment en el continent americà i la península ibèrica, davant la pràctica inexistència d´aquests estudis en les universitats i institucions de recerca i ensenyament superior; promoure una cultura de pau i l´enteniment entre les nacions dels tres continents, ressaltant els vincles que les uneixen; i contribuir a l´eradicació dels prejudicis i estereotips racials a través de la rehabilitació i reconeixement de l´aportació cultural que suposa la “africanía” 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Luis Mancha San Esteban

luis.mancha@uah.es

http://www.thesilenceoftheworld.com

   

 

Càtedra UNESCO d´Investigació en Comunicació

Aquesta Càtedra centra la seua activitat en el camp de la recerca d´alt nivell i la docència en la comunicació proposant-se fomentar la recerca en els estudis de comunicació, així com la millora del procés de desenvolupament global a través de la promoció de la comunicació, la llibertat d´expressió i, els processos de participació ciutadana. La seua missió connecta directament amb una de les principals declaracions d´objectius de la UNESCO, com és la promoció del diàleg intercultural a través de l´educació, les ciències, la cultura de la comunicació i informació.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Carmen Caffarel Serra

catedra.comunesco@urjc.es

http://www.comunesco.com

   

 

Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària

Fa quinze anys que es va fundar la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària. La seua creació va respondre a una necessitat palpable en el panorama de l´educació superior a Espanya. Es trobava a faltar l´existència d´un grup d´universitaris dedicat de manera permanent a la reflexió, el debat i la cerca de solucions dels problemes que afronten les universitats. Durant aquest temps, l´equip format pels integrants d´aquesta Càtedra UNESCO ha aconseguit congregar a milers d´universitaris entorn de l´anàlisi de l´educació superior, a través de diverses activitats com a Seminaris, Trobades, actes d´obertura de curs, presentacions de llibres, etcètera. A més, s´han impulsat diverses línies de recerca sobre temes fonamentals per al desenvolupament òptim de la tasca universitària, col·laborant amb universitats, Administracions educatives, partits polítics, organismes empresarials i altres entitats relacionades amb la política i la gestió universitària

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Francisco Michavila

secretaria.gampi@upm.es

http://www.catedraunesco.es

     
Càtedra UNESCO de Llibertats Públiques i Valors Cívics  

En el marc de la Càtedra es promourà la investigació, la formació i la recopilació i difusió d´informació sobre llibertats públiques i valors cívics. Es prestarà especial atenció a les qüestions de gènere ia la connexió entre llibertats, valors, drets humans, democràcia, desenvolupament econòmic i pau.

La Càtedra tractarà de facilitar la col·laboració entre investigadors d´alt nivell i personal docent de la Universitat i d´altres Universitats a Espanya i al món. Es donarà prioritat a la cooperació amb persones i institucions d´Europa, Amèrica del Nord, Llatinoamèrica i Àfrica.

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Alicia Cebada Romero

alicia.cebada@uc3m.es

 Web

     
Càtedra UNESCO-ICOMOS de Patrimoni Miner,  Industrial i Històric Cultural

Aquesta Càtedra pretén oferir un espai interdisciplinari, crític, reflexiu, obert i rigorós per a l´estudi, la recerca i el debat sobre les principals qüestions i problemes que afecten a la conservació del patrimoni històric 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

José Maria García de Miguel

jomagar@ices.es

Web

   

 

Càtedra UNESCO de Polítiques de Gènere i d´Igualtat de Drets entre Dones i Homes

Els principals objectius d´aquesta Càtedra són promoure la investigació, formació, informació i documentació al camp de les polítiques de gènere i igualtat de drets entre dones i homes, establèixer xarxes d´intercanvi d´experiències i coneixements amb altres universitats a nivell regional, nacional i internacional, establint acords de colaboració amb institucions públiques i amb la societat civil, disenyar, aplicar i avaluar programes de formació per a docents de tots els nivells d´ensenyament i també promoure cursos, programes d´especialització, seminaris i trobades científiques què siguen font de noves idees i iniciatives en el seu camp d´especialització

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Virginia Maquieira

catedraunesco@uam.es 

Web

   

 

Càtedra UNESCO de Promoció Socio-Laboral

L´objectiu d´aquesta Càtedra és fomentar un sistema integrat d´activitats de recerca, formació, informació, documentació i interrelació entre professors i investigadors pertanyents a l´àrea jurídica laboral d´àmbit internacional.
Una iniciativa a destacar dins d´aquesta Càtedra ha sigut l´engegada de la revista digital de dret comparat i interdisciplinari  “Dret Social i Empresa”, que sorgeix amb vocació internacional i l´objectiu de la qual és conèixer a nivell internacional els debats sobre regulació i organització del treball en l´empresa i en la societat 

CENTRO DE ESTUDIOS SAGARDOY

Pilar Núñez-Cortés Contreras

info@centrosagardoy.com

http://www.centrosagardoy.com/catedras/#catedra2

     
Càtedra UNESCO de Tecnologies Lingüístiques (TECLIN)

La Càtedra TECLIN centra les seues activitats en educació superior en Ingenieria Lingüística i transferència de tecnologia, així com en aplicacions socials de la tecnologia, com educació a la infància, paliar l´ analfabetisme i les conseqüències de la diversitat cultural. Aquesta Càtedra es troba en procés de creació d´una xarxa d´universitats, centres d´ investigació i empreses tecnològiques què abarquen el continent americà i Europa. Pretén integrar sota el seu "paraigües" a col·laboradors individuals, patrocinadors, inversors i institucions relacionades amb la llengua i la tecnologia sent promotora d´una formació d´alt nivell en Ingenieria Lingüística, així com canalitzant iniciatives públiques i privades dels diferents paísos, què permeten en un futur no molt llunyà eliminar les barreres lingüístiques, una de les causes de l´escletxa digital 

UNIVERDIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Jesús Cardeñosa

carde@fi.upm.es  

http://www.teclin.org 

     
Càtedra UNESCO de Territori i Medi Ambient
La creació de la Càtedra respon a la necessitat de cobrir la important manca de professionals en l´àmbit de la recerca i el desenvolupament de polítiques públiques ambientals i la necessària integració d´aquestes polítiques en la resta de les polítiques sectorials. Per tot açò, la Càtedra UNESCO de Territori i Medi ambient promou no solament la formació, recerca i assessorament en i des de la Universitat, sinó també la participació activa en els diferents àmbits, tant del sector públic com del sector privat, amb competència en matèria de Medi ambient i Desenvolupament

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Alejandro Lago Candeira

unesco@urjc.es

http://www.escet.urjc.es/unesco

     

Actualitzat a febrer de 2016.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar