Estàs a: >

País Basc

  DESCRIPCIÓ RESPONSABLE I CONTACTE
Càtedra UNESCO de Comunicació i Valors Educatius

La finalitat d´aquesta Càtedra UNESCO està a fomentar un conjunt d´activitats formatives, de recerca, informació i documentació en el camp de la comunicació i els valors educatius. La Càtedra UNESCO constituirà un instrument per a la sensibilització i la difusió dels coneixements facilitant la col·laboració entre investigadors d´alt nivell i reconeixement internacional, els docents de la universitat, i en estreta vinculació amb els interessos i preocupacions de la societat així com amb altres institucions d´educació superior d´altres regions del món

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Mª Concepción Medrano Samaniego

catedra.comunicacion-valores@ehu.es

http://www.ehu.es/es/web/catedra-comunicacion-valores

   

 

Càtedra UNESCO sobre Desenvolupament Sostenible i Educació Ambiental

Aquesta Càtedra es planteja el repte d´aprofundir en la recerca i els estudis especialitzats sobre Sostenibilitat i Educació Ambiental des d´una òptica interdisciplinària, englobant les ciències naturals i socials. Tenim com a metodologia de treball la col·laboració entre el món acadèmic, els agents socials i polítics, i la societat en general, ja que totes les activitats estan enfocades a contribuir a la solució de problemes reals.
Els projectes de recerca s´orienten a la comprensió i resolució de problemes relacionats amb el desenvolupament sostenible al País Basc, i especialment, en la Reserva de la Biosfera de *Urdaibai el territori de la qual es desitja servisca de lloc d´assaig i demostració d´experiències. Així mateix, es potencia la cooperació científica i la transferència de resultats i experiències de desenvolupament sostenible a través de la Xarxa de Càtedres i de la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera, ambdues de la UNESCO, així com d´altres Xarxes acadèmiques, científiques

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Miren Onaindia Obalde

iraunkortasun.katedra@ehu.eus

http://www.ehu.eus/cdsea

     
Càtedra UNESCO de Paisatges Culturals i Patrimoni Aquesta Càtedra té com a missió fonamental , potenciar la coordinació i gestió integral del patrimoni cultural , natural i immaterial i els processos de participació social . El seu treball se centra especialment en el patrimoni com a factor de desenvolupament local . El territori, paisatge i patrimoni configuraran tres conceptes indissociables que permeten la valorització simultània de tots els elements que qualifiquen el paisatge. D´acord amb aquest esperit , la Càtedra UNESCO Paisatges Culturals i Patrimoni es constitueix com una plataforma de formació i investigació que coadjuva a la renovació de les bases conceptuals d´un ordenament que , enfront de la tradicional dicotomia " paisatge natural " versus " paisatge cultural " , defensa la síntesi entre les dues i aposta per la valoració simultània de la totalitat dels elements que articulen els paisatges 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Agustín Azkarate

agustin.azkarate@ehu.eus

http://www.catedraunesco.eu 

     
Càtedra UNESCO de Patrimoni Lingüístic Mundial

Aquesta Cátedra té com a objectius la recerca, la formació, la informació i les labors de documentació entorn del Patrimoni Lingüístic Mundial. Més concretament:
Fomentar i oferir formació entorn del Patrimoni Lingüístic (cursos, seminaris, conferències).
Realitzar recerques entorn del patrimoni lingüístic i cultural.
Difondre, fonamentalment al País Basc coneixements sobre el Patrimoni Lingüístic Mundial i sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de conservar-ho.
Conèixer el patrimoni lingüístic i cultural del País Basc, i fomentar recerques i iniciatives formatives que aconseguisquen la gestió més adequada d´aquest patrimoni.
Col·laborar amb altres entitats del País Basc en iniciatives relacionades amb el desenvolupament del Patrimoni Lingüístic i Cultural.
Fomentar i reforçar la col·laboració entre les organitzacions internacionals que treballen en l´àrea del Patrimoni Lingüístic i desenvolupar iniciatives de formació i intercanvi amb aquestes xarxes

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Itziar Idiazabal Gorrotxategi

unesco-lizkuntzak.katedra@ehu.eus

http://www.ehu.eus/mho-unesco-katedra

 

     

Actualitzat a febrer de 2016.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar