Estàs a: >

Drets Humans

REIAL DECRET-LLEI 16/2021, de 3 d´agost, pel qual s´adopten mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. 

[BOE nº 185, de 04.08.2021]

.......................................

LLEI Orgánica 8/2021, de 4  de juny, de protecció integral a la infància i l´adolescència front a la violència.

[BOE nº 134, de 05.06.2021]

.......................................


LLEI Orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l´eutanàsia.

[BOE nº 72, de 25.03.2021]

.......................................

 

ORDRE PCI/26/2019, de 21 de gener, per la qual es crea la Comisió Asessora del II Pla de Drets Humans.

[BOE nº 19, de 22.01.2019]

.......................................


INSTRUMENT de Ratificació del Protocol número 14 al Conveni per a la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, pel qual es modifica el mecanisme de control del Conveni, fet a Estrasburg el 13 de maig del 2004.

[BOE nº 130, de 28.05.2010]

..................................................

 

ORDRE PRE / 1597/2009, de 15 de juny, per la qual es crea la Comissió de Seguiment del Pla de Drets Humans del Govern d´Espanya.

[BOE nº 145, de 16.06.2009]

..................................................

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar