Cooperaciˇ al desenvolupament

DECRET 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d´Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

[DOGV nº 8737, de 11.02.2020]

 ...........................................................

DECRET 195/2018, de 31 d´octubre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

[DOGV nº 8425, de 16.11.2018]

 ...........................................................

DECRET 69/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regulen els permisos per al personal gestionat per la conselleria competent en matèria de sanitat per la participació en projectes de cooperació al desenvolupament sostenible o en accions humanitàries internacionals.

[DOGV nº 8311, de 06.06.2018]

 ...........................................................

LLEI 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

[DOGV nº 8191, de 15.12.2017]

 ...........................................................

ACORD de 26 de maig de 2017, del Consell, pel qual s´aprova el IV Pla director de la cooperació valenciana 2017-2020.

[DOGV nº 8063, de 15.06.2017]

 ...........................................................

PROJECTE de Llei, de la Generalitat, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

 ..........................................................

ORDRE 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s´estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de ccoperació al desenvolupament.

[DOGV nº 8054, de 02.06.2017]

 ...........................................................

DECRET 57/2017, de 28 d´abril del Consell, pel qual es modifica el Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s´aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

[DOGV nº 8032, de 04.05.2017]

 ...........................................................

AVANTPROJECTE de Llei, de la Generalitat, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

 ...........................................................

DECRET 75/2016, de 17 de juny, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament.

[DOCV nº 7811, de 22.06.2016]

...........................................................

DECRET 217/2015, de 27 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 160/2015, de 18 de setembre, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

[DOCV nº 4668, de 30.11.2015]

...........................................................


DECRET 24/2016, de 26 de febrer, del Consell, pel qual modifica el Decret 160/2015, de 18 de setembre, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

[DOCV nº 7732, de 02.03.2016]

...........................................................


DECRET 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

[DOCV nº 7620, de 22.09.2015]

...........................................................


DECRET 114/2015, de 17 de juliol, del Consell, pel qual s´aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

[DOCV nº 7574, de 20.07.2015]

...........................................................

ACORD de 28 de març de 2014, del Consell, pel qual s´aprova el III Pla Director de la Cooperació Valenciana 2014-2017.

[DOCV nº 7245, de 01.04.2014]

...........................................................

DECRET 24/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula el Comité Permanent d´Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu.

[DOCV nº 6953, de 29.01.2013]

...........................................................

RESOLUCIÓ de l´1 de juny de 2012, del Conseller de Justícia i Benestar Social, per la qual s´amplia el termini establit en la Resolució de 2 de març de 2012, del Conseller de Justícia i Benestar Social, per la qual es constituïx la Comissió d´Estudi i Revisió d´Atorgament de Subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament.

[DOCV nº 6794, de 12.06.2012]

...........................................................

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2012, del Conseller de Justícia i Benestar Social, per la qual es constituïx la Comissió d´Estudi i Revisió d´Atorgament de Subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament.

[DOCV nº 6730, de 08.03.2012]

...........................................................

ACORD de 4 de març de 2011, del Consell, pel qual s´aprova el Pla Anual 2011 de Cooperació al Desenvolupament.

[DOCV nº 6487, de 24.03.2011]

...........................................................

RESOLUCIÓ de 5 d´octubre de 2010, del Conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual s´aprova la Carta de Serveis de Cooperació al Desenrotllament i Solidaritat.

[DOCV nº 6377, de 15.10.2010]

...........................................................

DECRET 135/2010, de 10 de setembre, del Consell, pel qual s´aproven les bases per a la concessió d´ajudes en matèria de cooperació internacional per al desentrrollament.

[DOCV nº 6356, de 16.09.2010]

...........................................................

LLEI 11/2010, de 17 de juliol, de la Generalitat, Reguladora de l´Estatut de les Persones Cooperants Valencianes.

[DOCV nº 6315, de 21.07.2010]

...........................................................

DECRET 91/2010, de 21 de maig, del Consell, pel qual s´aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.

[DOCV nº 6274, de 25.05.2010]

...........................................................

ACORD de 22 de gener de 2010, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Anual 2010 de Cooperació al Desenvolupament. 

[DOCV nº 6194, de 28.01.2010]

........................................................... 

DECRET 39/2009, de 6 de març, del Consell, pel qual es regula el Registre d’Agents de la Cooperació al Desenrrotllament de la Comunitat Valenciana.

[DOCV nº 5971, de 10.03.2009]

...........................................................

DECRET 18/2009, de 23 de gener, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interterritorial de Cooperació al Desenrotllament.

[DOCV nº 5941, de 27.01.2009]

...........................................................

DECRET 42/2008, de 4 d´abril, del Consell, pel qual es regula el Consell Valencià de Cooperació al Desenrotllament.

[DOCV nº 5737, de 08.04.2008]

...........................................................

ACORD de 28 de desembre de 2007, del Consell, pel qual s´aprova el Pla Director de la Cooperació Valenciana 2008-2011.

[DOCV nº 5673, de 04.01.2008]

...........................................................

LLEI 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Cooperació al Desenrotllament de la Comunitat Valenciana.

[DOCV nº 5450, de 14.02.2007]

...........................................................

PLA Anual de Cooperació Internacional 2007.

[Accés al document]

...........................................................

REIAL DECRET 519/2006, de 28 d´abril, pel qual s´estableix l´Estatut dels Cooperants.

[BOE nº 114, de 13.05.2006]

...........................................................

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar