Moviments migratoris

DECRET 122/2016, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es crea l´Institut Universitari d´Investigació d´Estudis Socials d´Amèrica Llatina.

[DOCV nº 7882, de 27.09.2016]

...........................................................

RESOLUCIÓ de 28 d´octubre, de 2015, de la Vicepresidenta i Consellera d´Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre la creació de la Comissió Mixta d´Atenció i Acollida a Persones Refugiades i Desplaçades.

[DOCV nº 7651, de 05.11.2015]

...........................................................

ORDRE 8/2011, de 19 de maig, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es regula l´acreditació de la figura del mediador/a intercultural i el Registre de Mediadors Interculturals de la Comunitat Valenciana.

[DOCV nº 6529, de 26.05.2011]

...........................................................

RESOLUCIÓ de 5 d´octubre de 2010, del Conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual s´aprova la Carta de Serveis d´Integració Social de les Persones Immigrants.

[DOCV nº 6377, de 15.10.2010]

...........................................................

RESOLUCIÓ de 14 d´octubre de 2010, de la Subsecretaria, per la qual s´aprova la Carta de Serveis dels Centres d´Acollida a Refugiats.

[BOE nº 258, de 25.10.2010]

...........................................................

Pla Director d´Immigració i Convivència 2008-2011.

[Accés al document]

...........................................................

LLEI 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d´Integració de les Persones Immigrants en la Comunitat Valenciana.

[DOCV nº 5911, de 11.12.2008]

...........................................................

DECRET 62/2005, de 17 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l´Institut Universitari de Drets Humans.

[DOCV nº 4971, de 22.03.2005]

...........................................................

DECRET 34/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea el Fòrum Valencià de la Immigració.

[DOCV nº 4201, de 01.03.2002]

...........................................................

DECRET 33/2002, de 26 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d´Immigració.

[DOCV nº 4201, de 01.03.2002]

........................................................... 

DECRET 26/2000, de 22 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s´estableix el dret a l´assistència sanitària a ciutadans estrangers en la Comunitat Valenciana i es crea la Targeta Solidària.

[DOCV Nº 3697, de 28.02.2000]

...........................................................

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar