Estàs a: >

GŔnere

LLEI 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d´igualtat de les persones LGTBI.

[DOGV nº 8436, de 03.12.2018]

...........................................................

DECRET 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l´expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.

[DOGV nº 8373, de 31.08.2018]

...........................................................

LLEI 12/2017, de 2 de novembre, de la Generalitat, de modificació de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat per garantir la igualtat entre dones i homes als seus òrgans.

[DOGV nº 8166, de 09.11.2017]

...........................................................

LLEI 8/2017, de 7 d´abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l´expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.

[DOGV nº 8019, de 11.04.2017]

...........................................................

ACORD de 10 de març de 2017, del Consell, d´aprovació del II Pla d´Igualtat de dones i homes de l´Administració de la Generalitat.

[DOCV nº 8018, de 10.04.2017]

...........................................................

DECRET 154/2014, de 26 de setembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió de l´Informe d´Impacte de Gènere en els Pressupostos de la Generalitat.

[DOCV nº 7370, de 29.09.2014]

...........................................................

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l´àmbit de la Comunitat Valenciana.

[DOCV nº 6912, de 28.11.2012]

...........................................................

DECRET 53/2012, de 30 de març, del Consell, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es va crear la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana.

[DOCV nº 6746, de 02.04.2012]

...........................................................

DECRET 167/2011, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Família i Igualtat d´Oportunitats entre Dones i Hómens.

[DOCV nº 6645, de 07.11.2011]

...........................................................

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2009, de la Secretaria Tècnica, per la qual es publica el Conveni específic 2009, que desenvolupa el Conveni de Colaboració entre el "Instituto de la Mujer" i la Comunitat Valenciana, sobre cooperació en programes i actuacions dirigides especificament a les dones.

[BOE nº 272, de 11.11.2009]

...........................................................

DECRET 52/2004, de 2 d´abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea el Fòrum de la Comunitat Valenciana contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l´Àmbit de la Família.

[DOCV nº 4729, de 08.04.2004]

...........................................................

DECRET 20/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l´Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana.

[DOCV nº 4693, de 17.02.2004]

...........................................................

LLEI 9/2003, de 2 d´abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes.

[DOCV nº 4474, de 04.04.2003]

...........................................................

DECRET 143/2002, de 3 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana. 

[DOCV nº 4330, de 06.09.2002]

...........................................................

DECRET 210/1997, de 10 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental d´Igualtat d´Oportunitats entre Dones i Homes. 

[DOCV nº 3040, de 22.07.1997]

...........................................................

II PLA Municipal per a la Igualtat d´Oportunitats entre Dones i Homes 2008 - 2012.
Ajuntament de València. Regidoria de Benestar Social i Integració. Secció de la Dona.

Accés al document

...........................................................

DECRET 175/1994, de 19 d´agost, del Govern Valencià, pel qual es crea l´Institut Universitari d´Estudis de la Dona a la Universitat de València i l´Institut Interuniversitari d´Economia Internacional a les Universitats de València, Alacant i Jaume I de Castelló. 


[DOCV nº 2336, de 01.09.1994]

...........................................................

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar