Investigaciķ i estudi

Un dels reflexos i, possiblement causa també, de la inestabilitat del marc institucional i les mancances en la gestió, planificació i rendició de comptes de la cooperació valenciana és la pràcticament nul·la elaboració d´estudis i informes que hagen aprofundit en l´anàlisi de les polítiques de cooperació desplegades des de la Comunitat Valenciana. Aquest dèficit acumulat durant anys, que contrasta amb la producció generada en altres comunitats autònomes, és, sense dubtes, un llast per al manteniment d´unes polítiques de cooperació que han de ser permanentment revisades i actualitzades. Una prova d´aquesta manca d´estudis la trobem el 2010, quan la Confederació de Fons de Cooperació i la DGPOLDE (MAEC) porten a terme un estudi en el qual analitzarem setanta-un estudis i informes sobre diferents experiències de cooperació descentralitzada a l´Estat Espanyol, cap d´ells tenia com objecte la cooperació desplegada des d´alguna aapp de la Comunitat Valenciana.

Per aquesta raó, una de les línies de treball impulsat ha estat la de produir documents d´anàlisi i investigació sobre la cooperació desplegada des de la Comunitat Valenciana. Fins ara les investigacions elaborades han estat les següents:

 

Cooperació Valenciana-Cooperació Valenciana

IBORRA, J.; SANTANDER, G., La cooperació per al desenvolupament a la Comunitat Valenciana. Madrid: Plataforma2015ymás, 2012. ISBN: 9788494014710.

Aquest estudi suposa una análisi detallada i en profunditat de la cooperació desplegada pels governs valencians al període 2005-2010. A més a més, inclou una visió panoràmica de l´evolució històrica de la cooperació valenciana des del seu naixement l´any 1989 i una anàlisi quantitativa amb les dades disponibles des d´aquell any.

L´informe pretén contribuir, des de l´anàlisi, la reflexió i un decidit compromís amb la transparència i la rendició de comptes, a obrir una finestra d´oportunitat per a millorar la política que vol i ha de ser expressió de la solidaritat internacional del poble valencià. A partir de la crítica raonada i raonable, de l´observació de debilitats persistents al llarg del temps, de les tendències insuficientment consolidades, els responsables polítics, membres del moviment ciutadà de solidaritat internacional i la ciutadania en general tenen en les seues mans un estudi d´altíssim valor per a influir i participar en la millora de la cooperació valenciana.

Amb la seua publicació es contribueix a mitigar el buit existent fins a aquest moment, sense cap estudi semblant realitzat a la Comunitat Valenciana, així com a animar a la realització de nous estudis que complementen el que s´ha arreplegat en aquest treball i que aprofundisquen en la reflexió sobre les polítiques de cooperació de la Comunitat Valenciana.


Estudi AOD Quart de Poblet-Estudio AOD Quart de Poblet 

IBORRA, J., La política de cooperación internacional para el desarrollo del Ayuntamiento de Quart de Poblet: una apuesta desde la participación y el compromiso con el desarrolloValencia: Novabernia, 2015. ISBN: 978-84-942244-3-0.


Els darrers anys han estat testimoni del desmantellament de les polítiques de cooperació a bona part de les administracions públiques valencianes, des de la Generalitat Valenciana fins als principals ajuntaments i diputacions. L´Ajuntament de Quart de Poblet, en canvi, ha destacat no només pel manteniment de les seues aportacions econòmiques sinó també per l´establiment d´una política pública municipal de cooperació per al desenvolupament. L´estudi posa de manifest que el manteniment i l´enfortiment de les accions de cooperació per al desenvolupament en molts municipis respon a una voluntat política a favor de les polítiques socials i a una clara comprensió de la responsabilitat dels actors locals com agents de desenvolupament internacional.


24 € bajo cero-24 € bajo cero 

IBORRA, J., 24 € bajo cero. La cooperación para el desarrollo en la Comunidad Valenciana 2011-2014. Valencia: Plataforma2015ymás, 2016. ISSN: 2340-1133.

Aquest estudi analitza l´evolució de la cooperació realitzada pels governs valencians, Generalitat i entitats locals, durant el període 2011-2014. La presentació del treball, més enllà d´oferir informació quantitativa sobre els desemborsaments realitzats, és la d´assenyalar i abordar aspectes centrals en la definició de les polítiques de cooperació en l´àmbit dels governs descentralitzats.

L´estudi planteja una visió de conjunt sobre la cooperació valenciana, analitzant l´existència d´una cooperació valenciana per al desenvolupament i posant èmfasi en aquelles qüestions en les quals la cooperació descentralitzada disposa de potencialitats pròpies: la participació de diversos actors polítics, la implicació de la ciutadania i el teixit social i la seua capacitat d´aprofundir a través de la rendició de comptes en l´apropiació democràtica.

En l´anàlisi per actors s´ha inclòs, junt els governs locals i autonòmic, el Fons Valencià per la Solidaritat (FVS) així com els principals agents no governamentals de cooperació, ONGD i universitats públiques valencianes, el protagonisme dels quals en la cooperació descentralitzada exigeix d´una major atenció per part dels estudis que permeta caracteritzar i definir els trets que adopta el nostre model de cooperació.

 

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar