Programa UNITWIN

Programa UNITWIN-Programa UNITWIN

UNITWIN és l´abreviatura del Programa de Hermanamiento e Interconexión de Universidades. Aquest programa es va crear a 1992, segons una resolució aprovada per la Conferència General de la UNESCO a la seua 26ª reunió.

El Programa UNITWIN i de Càtedres UNESCO va ser concebut com una manera de fomentar la investigació, la formació i el desenvolupament de programes en totes les esferes de competència de la UNESCO mitjançant la creació de xarxes universitàries i d´alenar la col·laboració entre les universitats mitjançant la circulació transfronterera del coneixement. Des de la seua fundació a l´any 1992, el programa ha suscitat gran interès entre els Estats Membres de l´organització.

El Programa UNITWIN alberga el propòsit de ser pertinent i prospectiu, i de tindre repercussions tangibles en el desenvolupament socioeconòmic. FIns aquest moment, els projectes de les Cátedres UNESCO i la Xarxa UNITWIN han demostrat la seua utilitat per crear nous programes docents, generar idees novadores mitjançant la investigació i la reflexió i facilitar la millora dels programes universitaris existents, en el respecte de la diversitat cultural.

A dia d´avui el programa conta amb 783 Càtedres UNESCO i 67 Xarxes UNITWIN, en les quals participen 830 institucions de 131 països.

Més informació, a la pàgina web del Programa UNITWIN.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar