Estàs a: > > Augmenta la contractaciķ de titulats de māster en l’Ārea d’Arts i Humanitats, i s’iguala amb els estudis de Cičncies i Enginyeria

Augmenta la contractaciķ de titulats de māster en l’Ārea d’Arts i Humanitats, i s’iguala amb els estudis de Cičncies i Enginyeria

Estudiantes i estudiants de la Universitat de Valčncia.

Estudiantes i estudiants de la Universitat de Valčncia.

L’eixida laboral de les titulacions de māster és una de les principals preocupacions del seu estudiantat, a la qual dķna resposta, entre altres qüestions, l’últim estudi de l’OPAL del qual es desprén que, entre els anys 2010 i 2015, ha augmentat la contractaciķ de les persones titulades en Arts i Humanitats, igualant-se a Cičncies i Enginyeria.

Açò es deu a un increment de la demanda de titulacions específiques dins de la branca, atés que el mateix informe conclou que l’augment té lloc, de manera notòria, tant en els casos en què l’ocupació estava bastant o molt relacionat amb el màster com en aquells en què es dóna la condició ideal de titulació-ocupació: el puesto a exercir requereix d’estudis universitaris i, a més, està bastant o molt relacionat amb el màster.

L’estudi, titulat ‘Informe d’evolució dels principals indicadors d’inserció laboral dels egressats i egressades de màster oficial de la Universitat de València’, arreplega les dades de dues ones d’enquestes: la primera inclou titulats en 2010, 2011 i 2012 de 69 títols de màster; i la segona, que va analitzar 94 d’aquests títols, es va realitzar a titulats en 2013, 2014 i 2015.

Els indicadors d’inserció que presenta l’informe estan relacionats amb diferents moments de la trajectòria laboral dels titulats entrevistats, que són: la situació laboral en el moment de l’enquesta, l’experiència laboral posterior a l’obtenció de la titulació i les característiques de l’ocupació actual o de l’última ocupació en el cas de les persones aturades en el moment de l’enquesta.

Un dels indicadors de la situació laboral és el percentatge de titulats ocupats en el moment de l’enquesta, on la contractació s’incrementa del 68,2 al 74,7% entre les dues ones. Ací, l’augment més acusat és el de les àrees d’Arts i Humanitats (del 56,9 al 70,9%) i de Ciències Socials i Jurídiques (del 63 al 75,9%). L’Àrea de Ciències descendeix lleugerament (del 74,1 al 72,7%) i de manera més notable les àrees de Ciències de la Salut (del 84,3 al 76%) i d’Enginyeria (del 90,5 al 71,8%). Així i tot, les àrees de Ciències i de Ciències de la Salut continuen presentant els majors percentatges de contractacions, situació a la qual se suma l’Àrea de Ciències Socials i Jurídiques.

Quant a l’experiència laboral, el percentatge de titulats que han treballat després de finalitzar els estudis de màster augmenta en quasi cinc punts: del 82,7% en les cohorts 2010-2012 al 87,4% en les cohorts 2013-2015. Per àrees acadèmiques, l’augment més important torna a donar-se en l’Àrea d’Arts i Humanitats, que passa del 67,9 al 83,9%. També incrementa el percentatge en l’Àrea de Ciències Socials i Jurídiques (del 80,7 al 88,5%). Per contra, disminueix en la resta d’àrees: Ciències de la Salut, del 90,2 al 88,1%; Ciències, del 88,5 al 85,7%; i Enginyeria, del 95,2 al 87,2%. Per tant, després de la segona ona (titulats entre 2013 i 2015) l’experiència laboral dels titulats s’iguala en les cinc àrees acadèmiques amb un percentatge d’inserció que oscil·la entre el 83,9 i el 88,5%.

Característiques de l’ocupació actual o última ocupació
En aquest moment de la trajectòria laboral dels enquestats, l’informe analitza un total de nou indicadors, entre els quals destaquen, d’una banda, el percentatge d’egressats l’ocupació dels quals està bastant o molt relacionada amb el màster i el percentatge d’aquells que presenten un doble ajust: el lloc requereix estudis universitaris i, a més, està bastant o molt relacionat amb el màster. En tots dos casos, únicament incrementa el percentatge de titulats en l’Àrea d’Arts i Humanitats, passant del 44,8 al 57,6% en el primer indicador i del 41,4 al 56,6% en el segon. En canvi, la resta de branques acadèmiques descendeixen, sobretot en Enginyeria i Ciències.

D’altra banda, encara que els percentatges generals de contractació han augmentat, el percentatge de contractes estables ha descendit del 34,5 al 30,1%, de la qual cosa es dedueix un increment de la contractació temporal.

Finalment, s’observa un lleuger augment del sou net mensual mitjà entre les dues cohorts, que passa de 1.363,6 a 1.380,2 euros en puestos a jornada completa. Aquest increment es deu al fet que el salari augmenta en totes les àrees acadèmiques, a excepció de Ciències Socials i Jurídiques, on disminueix al voltant de 33 euros.

L’informe complet i detallat es pot consultar ací.

L’oferta de la Universitat
La Universitat de València disposa d’una oferta de 114 títols de màster oficial, distribuïts en cinc àrees acadèmiques: Arquitectura i Enginyeria (8), Arts i Humanitats (15), Ciències (16), Ciències de la Salut (21) i Ciències Socials i Jurídiques (54), dels quals 7 són compatibles amb dobles titulacions internacionals, 20 amb titulacions interuniversitàries i 2 estan recolzats pel Programa Erasmus Mundus de la Unió Europea: Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, i Química Teòrica i Modelització Computacional.

Data d'actualització: 18 de Juny de 2018

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar