Estàs a: > > La Fundació General de la Universitat de València aprova el seu primer Pla d’Igualtat

La Fundació General de la Universitat de València aprova el seu primer Pla d’Igualtat

Expertes en recursos humans entrevisten sengles dones del programa per a la inserció de víctimes de violència de gènere.

Expertes en recursos humans entrevisten sengles dones del programa per a la inserció de víctimes de violència de gènere.

La Fundació General de la Universitat de València ha aprovat el seu primer Pla d’Igualtat que compta amb 105 accions a desenvolupar en tres anys (2018-2021) amb la finalitat de garantir la igualtat real i efectiva de tracte i oportunitats entre dones i homes dins de la institució. El Pla ha sigut elaborat amb el suport d’un Comité d’Igualtat constituït ‘ex professo’ sota el principi de paritat i que formen quatre persones en representació dels treballadors i les treballadores, i de l’empresa.

El principi d’igualtat forma part dels valors de la Fundació General de la Universitat de València, el propòsit de la qual és el desenvolupament d’una organització lliure de desigualtats causades per les diferències de gènere lluitant contra la discriminació en totes les seues manifestacions i afavorint la igualtat efectiva entre dones i homes.

Així, el I Pla d’Igualtat de la Fundació General de la Universitat de València es concep, d’acord amb l’article 3 de la Llei Orgànica 3/2007, com a una garantia del principi d’igualtat de tracte entre dones i homes, i de l’absència de tota discriminació directa o indirecta per raó de sexe. Amb açò, es pretén millorar l’ambient de treball i les relacions laborals, la satisfacció personal de la plantilla, i la seua qualitat de vida i salut laboral.

El Pla té una vigència de tres anys (des de març de 2018 fins a març de 2021) i contempla la possibilitat de realitzar modificacions i/o ampliar les mesures que es consideren convenients durant aquest temps. Vençut el termini, es realitzarà una revisió profunda per a avaluar el seu impacte i determinar noves accions.

L’elaboració del Pla d’Igualtat va partir de la realització d’un diagnòstic previ que poguera revelar l’existència de desigualtats injustificades entre dones i homes, i encara que va concloure que la institució aplica el principi d’igualtat, alguns dels resultats obtinguts van donar lloc a la proposta de millores i/o mesures de correcció.

Aquestes mesures es concreten en un total de 105 accions a desenvolupar en huit àrees d’actuació: accés a l’ocupació i selecció de personal, amb l’objectiu de garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en l’accés a un lloc de treball dins de la Fundació; promoció del personal, per a assegurar la igualtat i la no discriminació en la promoció interna; classificació del personal, que garantisca un sistema de classificació professional equitatiu i no discriminatori en funció del gènere; retribució, que permeta aplicar un sistema així mateix equitatiu; formació, que evite diferències de gènere en l’accés a la formació, i que permeta sensibilitzar i formar al personal en matèria d’igualtat; conciliació laboral, personal i familiar, que afavorisca l’ordenació del temps de treball per a fer compatible la vida personal, familiar i laboral; salut laboral, que garantisca un ambient de treball adequat i lliure de situacions d’assetjament i intimidació; i comunicació i llenguatge no sexista, que garantisca l’accés intern i extern al Pla d’Igualtat de la Fundació, així com l’ús de llenguatge inclusiu en totes les comunicacions, escrites i verbals, que emanen de l’organització.

Amb el I Pla d’Igualtat, la Fundació General de la Universitat de València manté el seu compromís amb l’establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, així com amb l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real al si de la institució.

I Pla d’Igualtat

Data d'actualització: 21 de Juny de 2018

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar