Estàs a: > > Entrevista: Antonia Sajardo ens parla dels avantatges de practicar Mindfulness en els āmbits de l´empresa i de l´educaciķ

Entrevista: Antonia Sajardo ens parla dels avantatges de practicar Mindfulness en els āmbits de l´empresa i de l´educaciķ

Antonia Sajardo

Antonia Sajardo

Antonia Sajardo Moreno, instructora de MBSR (Mindfulness-Bases Stress Reduction), ens ofereix algunes nocions bàsiques sobre la meditació o mindfulness i els beneficis que té per al món de l´empresa i l´educació. Antonia Sajardo també és professora titular d´universitat del Departament d´Economia Aplicada de la Facultat de Dret de la Universitat de València i investigadora sènior a l´Institut Universitari de Polítiques de Benestar Social, POLIBIENESTAR.

 

1.            Què és el mindfulness?

El vocable anglosaxó mindfulness s’ha traduït al català com “atenció plena” o “consciència plena”. La tècnica del mindfulness es basa en l´ús terapèutic de la autoobservació i condueix a l´autoregulació de la nostra atenció, amb la intenció de mantenir-la centrada en l´experiència immediata.

Jon Kabat-Zinn, referent mundial per haver introduït aquesta pràctica en el món occidental fa més de 30 anys, entén que mindfulness significa parar esment de manera conscient en l´experiència del moment present amb interès, curiositat, acceptació i sense jutjar.

La pràctica del mindfulness és estudiada científicament, aplicada i reconeguda com una manera efectiva de reduir els símptomes físics i psicològics associats a l´estrès, d´augmentar la autoconsciència, la millora del benestar general i de propiciar felicitat. Es tracta d´una manera de prendre consciència de la nostra realitat, que ens permet l´oportunitat de treballar de manera conscient el nostre estrès, dolor, malaltia, pèrdua i en general els desafiaments que comporta la nostra vida actual multiesfera, multiconnectada i multicentre.

Enfront d´una vida viscuda en “pilot automàtic”, en la qual no parem esment en el present, ja que estem més preocupats pel que s’ha esdevingut (passat) o pel que encara no s’ha esdevingut (futur), i que ens mena al descuit, a l´oblit, a l´aïllament i a les reaccions automàtiques i/o desadaptatives, mindfulness ens atorga l´oportunitat de viure plenament conscients de les nostres accions, de la nostra experiència… de la nostra vida en l´ara i ací.

Encara que la praxi del mindfulness s’ha integrat recentment en els àmbits de l´empresa, de la medicina, la psicologia i del món educatiu, es tracta d´una pràctica molt antiga que es va originar fa més de 2500 anys i que constitueix l´essència fonamental de la meditació budista.

2.            Quan i com va entrar el mindfulness a la teua vida?

Diguem-ne que el mindfulness va entrar a la meua vida com a fruit de la meua pròpia evolució personal. He de dir que sóc una persona profundament espiritual, que des de ben petita he necessitat moments de solitud, d´interiorització amb mi mateixa. Moments que van esdevenir més aviat constants i ineludibles segons que avançava per la vida. I és que sempre he considerat que som molt més que allò que expressem, que allò que s´observa a simple vista, amb els ulls... tot això no és sinó la mínima part de l´iceberg que tenim submergit al nostre fons, i que determina les nostres accions i interaccions amb nosaltres mateixos i amb els altres, i que en depèn, fet i fet, la nostra vida, la nostra felicitat. De tot això, me n’adonava en aquells moments d´introspecció, d´estar en aquell moment present amb mi mateixa. Per això crec que des de la meua infància practicava meditació, practicava mindfulness.

Sota aquest substrat emana la meua sempre present vocació especial per l´ésser humà, per com aquest es relaciona positivament amb si mateix i amb els altres, per com crear ambients laborals, socials, educatius motivadors, generadors de sinergies, proactius, productius i enriquidors; però sobretot generadors de valor social, on cadascú aporta, des del seu ésser, alguna cosa per als altres i  pels altres. I és així com, després de la meua formació en economia, em vaig doctorar en Economia Social, aquella esfera d´actuació econòmica que té l´eix centrat en l´ésser humà, des de principis com la col·laboració, la democràcia, l´ajuda mútua i la solidaritat.

Posteriorment, vaig passar a centrar la meua atenció en la manera com els principals actors econòmics, les empreses, i els col·lectius que les integren, i de manera especial els directius i els líders, dirigien, motivaven i lideraven de manera transformadora i inspirada, i vaig considerar necessària una formació com a coach professional executiu. I així va ser. Vaig observar de primera mà que per moltes eines i models de gestió nous, fins i tot trencadors, que es facen servir, el resultat pot no ser el millor, ni tan sols el més òptim, i no parle només des d´una perspectiva econòmica, sinó també humana i social, ja que el responsable últim de tot resultat, a tots els nivells, és l´individu, l´ésser humà, actor en totes i cadascuna de les esferes d´acció. Si aquest individu no s’hi troba al centre, connectat ara i ací amb la seua pròpia realitat i amb el seu entorn, més enllà de si mateix, res no s´aconsegueix, res no avança, i es tornen a perpetuar models econòmics, socials i humans que se l’empassen.

Així  les coses, un pas addicional va ser l´estudi d´aquest individu actor de la seua pròpia vida, no mer espectador. Actor que només pot representar la seua obra més magistral a la perfecció, si es troba centrat, inspirat en el moment present. Que gestiona positivament el seu ritme frenètic de vida, els seus pensaments, les seues emocions, que és compassiu i autocompassiu, que valora el que és important… que és feliç, i que transmet aquesta felicitat, com si es tractara d’una pluja fina però persistent, allà on està, allà on va. Així vaig començar a interessar-me per l´estudi científic de la pràctica del mindfulness, i els seus extraordinaris resultats i aplicacions.

3.            Darrerament es parla molt dels avantatges de practicar la meditació o el mindfulness en els àmbits de l´empresa i de l´educació.  A què creus que és deguda aquesta tendència?

Crec profundament que l´ésser humà i la societat on actualment és immers, reclama des de diferents àmbits, i de diferents maneres, unes altres formes noves d´interacció amb un mateix i amb els altres, sota un substrat comú: l’individu mateix com a actor de la seua vida, amb els altres i per als altres, en una cerca conscient per la felicitat. I no parle d´una felicitat buida o a curt termini, sinó de caire existencialista i transcendent. Això sí, en el moment present.

La reconsideració de la centralitat de la persona en el propi sistema social, econòmic, cultural, educatiu… porta a explorar i valorar metodologies, postures, pràctiques que hi són, tot i estar relegades, oblidades o no adequadament valorades però que conformen una sòlida evidència d´eficàcia i eficiència per a la gestió adequada dels nostres entorns laborals i educatius.

A les facultats i escoles d´empresa hi ha un sòlid coneixement sobre què és important i com s’ha d’assolir, des d´una perspectiva economicoutilitarista amb processos cada vegada més refinats i adaptats a la canviant realitat socioeconòmica. Sempre hi ha hagut, però, un punt cec: la consideració de la persona com a actora de tot procés.

Tanmateix, l´estat intern de la persona és crucial i determinant del resultat dels seus processos cognitius, emocionals i comportamentals. Des d´on s´estudia, des d´on s´aprenen coneixements, habilitats o destreses, des d´on es lidera, des d´on es prenen decisions, a poc a poc s’aposta per reenfocar els antics models i paradigmes que han sigut efectius durant anys, per donar a llum noves formes d´abordar els reptes del present, temes fonamentals que s´analitzen i experimenten en primera persona en les intervencions basades en mindfulness.

4.            Com pot beneficiar el Mindfulness en l´àmbit educatiu?

La pràctica del mindfulness permet estar plenament en el present, en l´ara i ací, que són especialment valorables en l´àmbit educatiu. Es tracta aquest d´un entorn en què es generen múltiples situacions d´estrès en el professorat, i evidentment en els alumnes. Mindfulness desactiva la reacció automàtica de l´estrès, ja que ensenya a manejar les situacions que el propicien, a prendre decisions conscients i clares, a resoldre conflictes, a mantenir l´equilibri i el focus mental, a crear entorns saludables i a tenir un clima de calma i estabilitat.

De tot això, se’n va fer ressò un estudi de la Universitat de Santa Bàrbara, realitzat el 2010, el qual es palesava que el cultiu de l´atenció plena és una tècnica eficaç i eficient per millorar les funcions cognitives, i per tant el rendiment acadèmic. Així mateix, s´ha demostrat que augmenta la capacitat de perspectiva, cosa que permet analitzar de manera més objectiva i eficaç els problemes, perquè ajuda a conquistar els “punts cecs” comuns que poden amplificar o disminuir els propis defectes més enllà de la realitat (Psychological Science, 2012). Igualment, s´ha observat que contribueix a l´autoregulació de la conducta i la generació d´estats emocionals positius (Brown & Ryan, 2013). I fet i fet s´ha constatat que el mindfulness augmenta el nivell de felicitat (Ricard, 2015), i per tant és propiciador d´ambients educatius feliços. Tot plegat no és gens menyspreable, si apostem per aconseguir societats plenes i felices.

5.            Quins beneficis té en la nostra vida professional i personal?

Són múltiples els beneficis de la pràctica del mindfulness en els àmbits professionals i empresarials. Així, s´ha constatat l´augment de la capacitat de manejar situacions estressants, la potenciació de la intel·ligència emocional, la disminució de la síndrome d´esgotament professional o burnout i l´augment de la resiliència emocional. Tot això redueix el nombre de baixes i l’absentisme, i crea i sosté hàbits de treball saludables.

Permet mantenir l´equilibri i el focus mental sostingut en ambients desafiadors. Redueix intencionalment les reaccions automàtiques, potenciant les eleccions conscients en resposta als desafiaments laborals. Ajuda a involucrar-se en grups de treball mitjançant un lideratge autèntic i genuí. I és que el mindfulness ens ensenya a escoltar amb més atenció i a comunicar-nos amb major claredat. Però, la pràctica del mindfulness, a més, potencia habilitats com l´empatia, la comunicació i la generació de confiança, cosa que contribueix a millorar el lideratge personal i la seguretat en un mateix.

Al costat d´això, el mindfulness incrementa la capacitat creativa i innovadora, d’accedir a un major nivell de calma i estabilitat, ja que la persona es troba més focalitzat i concentrat en les metes. Això també afavoreix una major claredat mental a l’hora de prendre millors decisions i de gestionar els canvis amb efectivitat, i una major creativitat en la resolució de conflictes.

No és gens irrellevant el fet que el cultiu del mindfulness permet reduir les distraccions i augmenta la productivitat del treballador. En aquest sentit, en un estudi realitzat per The Wall Street Journal el passat 2015, es va observar que com a mitjana un treballador és interromput o s´autointerromp cada tres minuts al llarg de la seua jornada, visita Facebook 21 vegades i revisa el seu correu electrònic personal 74 vegades. Us podeu imaginar el potencial del mindfulness en aquest sentit.

Així, es pot arribar a afirmar, com molt recentment ho ha fet Arianna Huffington, que l´ús de la metodologia mindfulness en les empreses millora el compte de resultats.

En el context de la vida personal, el mindfulness ens ajuda a observar pensaments i sensacions desagradables, com ara ser conscients d´allò que evitem. Permet generar una millor connexió amb un mateix, de la consciència de si mateix, amb els altres i amb el món que ens envolta. Facilita una major consciència dels judicis, i una menor reacció enfront d´experiències desagradables, ja que a través de la seua pràctica es dóna una menor identificació amb els nostres propis pensaments (no sóc el que pense). Així mateix, practicar mindfulness reforça el reconeixement del canvi constant, permanent, en nosaltres mateixos (pensaments, emocions i sensacions que van i vénen), i ens aporta un major equilibri i una menor reactivitat emocional, una major calma i pau, així com una més fèrria acceptació i autocompassió, tan necessària en l´actualitat. Per tot això, el cultiu del mindfulness ens pot ajudar a viure plenament, a realitzar totes les nostres activitats de manera conscient, com menjar millor (només el que necessitem), dormir millor (propiciant un somni reparador) o fins i tot percebre millor el món de sensacions que ens envolta, per exemple la música, la qual amb aquesta pràctica sona millor.

6.            Com ajuda el mindfulness a combatre l´estrès?

Una de les aplicacions més esteses i reconegudes de mindfulness és en la reducció de l´estrès. L´estrès i l´ansietat són tremendament freqüents en la nostra vida actual, i ens obliguen a viure i actuar de manera frenètica i accelerada: sempre hem d’estar preparats davant el conjunt de fronts oberts que hem d’atendre, multiconnectats, ocupats, preocupats, amb la por de no arribar-hi, de no aconseguir-ho, de no assolir-ho… El món del treball, de la família, de les relacions, les combinacions entre aquests àmbits, fins i tot nosaltres mateixos i la nostra manera de gestionar les situacions, generen en les nostres ments sensacions d´angoixa, de por, de desemparament, de saturació, de paràlisi, que fet i fet poden redundar en malalties físiques de variada etiologia: cardiovasculars, respiratoris, musculars, endocrines, immunitàries, dermatològiques o sexuals. Cal recordar que la relació d’aquestes malalties amb l´estrès ha sigut sòlidament constatada a nivell científic i acadèmic.

El mindfulness és una valuosa arma antiestrès, ja que ens ajuda a estar en contacte amb totes les preocupacions i causes que el generen perquè no resulten paralitzants. Ens ensenya a viure amb l’estrès d´una manera amable, perquè no ens genere sofriment i por, o almenys no tant. I és que encara que no sempre és factible controlar o reduir els factors estressants, sí que és possible enfrontar-s’hi de manera diferent. La clau rau en el mindfulness, que ens permet explorar atentament el que pot estar determinant la manera com ens enfrontem als reptes que la vida ens ofereix, i a diferenciar clarament què funciona i què no funciona. El mindfulness ens pot ajudar a considerar les emocions i els pensaments, fins i tot els desagradables, no tant com a fets, sinó com a purs esdeveniments fruit de la nostra ment, del nostre jo egoïc. El mindfulness ens pot ajudar a adonar-nos dels continguts que afloren a les nostres ments sense identificar-nos-hi, cobrant simplement consciencia de com apareixen i com acaben extingint-se. El mindfulness desactiva la nostra ment cavil·ladora, i així ens permet prendre una consciència imparcial de les nostres pautes de pensament, situant-nos un pas arrere per aconseguir una major comprensió del funcionament intern de la nostra ment. D´aquesta manera deixem d´estar atrapats en l´anomenat “pilot automàtic” de la ment i podem començar a treballar millor amb aquesta. En resum, es pot entendre que la pràctica del mindfulness gestiona positivament les situacions d´estrès.

7.            Ja has fet dos cursos sobre mindfulness i empresa al Centre de Gandia de la Fundació General de la Universitat de València. Com se´t va ocórrer portar el mindfulness a la Universitat?

Crec que sempre és ineludible, i alhora molt positiu, com a ésser humà integrant de la unitat que conformem tots, donar a conèixer als altres tot allò que pot ser de gran ajuda. Qualsevol àmbit resulta propici per generar aquest substrat de coneixement a tall de “pluja fina” sobre la qual s´assenten els avanços socials i econòmics, sobretot en el meu cas que sóc professora de la Universitat de València.

Els cursos d´estiu de la Universitat de Gandia tenen una àmplia difusió, alhora que congrien alumnes de diferents procedències, àmbits o adscripcions. Són una extraordinària oportunitat per transmetre aquells coneixements, habilitats i pràctiques que estudiem i consolidem científicament i acadèmicament a la Universitat. Alhora, i tractant-se d´un curs de mindfulness impartit a l´avantsala de les vacances d’estiu, els alumnes matriculats estan especialment motivats i proclius per a una bona provisió d´informació, que serà processada en el context de les vacances i, crec honestament, interioritzada a partir del nou inici laboral, de curs, etc., per afrontar-lo d´una altra manera, de la manera “mind”.

Tort i amb això, aquest curs de mindfulness no és l´únic que imparteix o ofereix l´Institut Universitari de Polítiques de Benestar Social, Polibenestar. Així, de cara al pròxim curs acadèmic, i a través d’ADEIT, Fundació Empresa-Universitat de València, es preveu la realització d´un curs monogràfic sobre el mindfulness en el context empresarial i el lideratge, on s´aprofundirà el coneixement i la pràctica d´aquesta tècnica. Al costat d´això, em plantejat la possibilitat de portar-ho a l´àmbit educatiu, sanitari i social a través d´un pull de variades intervencions, de les quals, dins del termini i en la forma escaient, anirem informant.

8.            Què diries a algú que mai no ha fet mindfulness?

Que hauria d´aprofitar aquest regal immens que se li obre davant els ulls, davant l’esperit, un regal que sempre ha estat ací, dins de nosaltres, i que ara tenim oportunitat de descobrir, ja que la nostra manera de viure, sempre cap enfora, ha anat impedint, fins i tot perdent o oblidant. Practicar mindfulness és donar-se una oportunitat per viure plenament, conscientment, per ser el propi actor de la pròpia vida, no un mer espectador, en l´únic lapse temporal que existeix, el present. Una vida que es desenvolupa, ho vulguem o no, en aquest precís moment, en aquest instant, en l´ara i ací, ja que el passat ja se n’ha anat i el futur és una pura entelèquia. En aquest precís moment, assaborint, degustant, creant, il·lusionant-se amb “ment de principiant”, amb l´avidesa de qui comença a conèixer, a saber, a viure com per primera vegada.

9.            Què diries a una empresa que s´està plantejant fer un curs de mindfulness per als seus empleats? Pots posar-nos exemples d´empreses que fan aquest tipus de formació entre els seus treballadors?

Que serà una de les millors inversions que puga realitzar, i això només si es considera una perspectiva utilitarista del mindfulness, ja que dels beneficis que deriven de la seua pràctica se’n genera una major productivitat per a l’empresa, i per tant per al seu compte de resultats. Si les empreses són capaces d´afrontar els desafiaments d´una realitat social i econòmica canviant, des d´una ment calmada, inspirada en el diàleg i l´aprenentatge col·lectiu, obtindran avantatges competitius enfront de la resta.

 

La pràctica del mindfulness en el context empresarial i per a l´exercici del lideratge permet calmar la ment a demanda possibilitant als empleats manejar situacions de constant estrès, augmentar el seu nivell de concentració, atenció i creativitat, millorar la presa de decisions, aconseguir major calma en la resolució de conflictes, disminuir les distraccions, fer créixer la motivació i la consciència d´empresa, incrementar l’apreciativitat o capacitat de detectar oportunitats i d’aprofitar-les, o assolir una major capacitat de lideratge, ja que pots influir en els altres després de conèixer el teu interior.

Hi ha estudis realitzats en empreses que han implementat programes de mindfulness als seus empleats que evidencien com es genera una disminució del 29% en els símptomes de l´estrès percebut i un increment del 26,5% en “l’actuació amb consciència”, un 13% en “l’eficàcia personal i professional”, un 26% en “les habilitats d´observació”, un 25% en “la no-reactivitat i capacitat de donar resposta” i un 22% en el fet de “no actuar a partir de prejudicis sinó de l´experiència”.

Però, a més, l´entrenament en mindfulness augmenta la felicitat del practicant, de l´empleat. En aquest sentit, s’ha demostrat, sobre la base d´estudis realitzats en empreses de més de 1000 empleats, que l´augment de la felicitat al lloc de treball produeix una reducció de baixes d’un 19%, un increment de rendiment i productivitat d’un 12%, i que els empleats més feliços estan un 40% del temps més centrats en les seues tasques que els menys feliços.

Hi ha una llista creixent de casos d´empreses que desenvolupen programes de mindfulness per als seus empleats; de fet, el 25% de les grans empreses americanes té aquests programes. Una de les empreses pioneres de la introducció del mindfulness en el treball ha sigut l´empresa INTEL, la qual des de l´any 2012 desenvolupa el programa Awake@intel, dins del qual 1.500 empleats han realitzat un curs de 19 sessions. En acabar aquest curs, els treballadors van notar una disminució en els índexs d´estrès de 2 punts, mentre que el seu nivell de felicitat havia augmentat de 3 punts. A més, s´observa que aquests treballadors havien millorat de 2 punts la seua claredat mental, creativitat, focalització, qualitat de les relacions en el treball, nivell de compromís amb l´empresa i una millor capacitat de treball en equip.

No obstant això, potser l´exemple més conegut siga el de l´empresa Google, en la qual més de 4.000 empleats han passat pel programa de mindfulness “Search insideyourself”. Google, que té una cultura d´alt rendiment, no realitza aquest programa únicament per millorar el benestar dels empleats, sinó sobretot perquè saben que és un entrenament mental que augmenta la productivitat, el lideratge i la creativitat dels empleats. Chade-MengTan, un dels enginyers pioners de Google, va demostrar com treballant el mindfulness en els seus equips de treball es reduïen els nivells d´estrès i s’incrementaven el benestar i la creativitat.

En General Mills porten més de 7 anys oferint programes basats en mindfulness, amb més de 400 empleats entrenats. L´eficàcia d´aquests programes s´ha comprovat atès que, després de realitzar l´entrenament, el 83% de les persones dedicaven temps cada dia a optimitzar la seua productivitat personal, enfront del 23% que ho feien abans de realitzar el programa; un 82% va informar que dedicaven temps diari a eliminar tasques amb poc valor productiu, enfront del 32% que ho feia abans de realitzar el programa; un 80% va informar de canvis positius en la seua capacitat de prendre decisions, i un 89% dels executius que van realitzar el programa van dir que s’havia incrementat la seua capacitat d’escoltar.

En el context espanyol, es pot assenyalar el cas de Heineken España. Els resultats del seu programa de mindfulness, realitzat a 350 empleats, revelen que la majoria dels empleats (85%-95%) han admès una millora notable o excel·lent de la seua flexibilitat mental i la seua capacitat d´adaptació als canvis. El 100% dels participants que practiquen alguna tècnica de mindfulness valora positivament l´aportació del curs per a l´acompliment del seu treball. La percepció d´utilitat del mindfulness augmenta de manera directament proporcional al grau de responsabilitat de la categoria professional (caps, titulats i oficials). La majoria dels empleats destaca la respiració conscient com la pràctica a la qual recorren amb major freqüència. El 91% dels participants assegura que el curs ha millorat la seua vida personal, familiar i extralaboral. La percepció que el curs ajuda a ser més feliç és del 80% en acabar el curs i es manté en un 69% passat un període de 6-12 mesos. El 79% dels participants que han seguit practicant mindfulness afirma que el curs els ha ajudat a ser més feliços.

10.          Com podem practicar meditació o mindfulness en la nostra vida quotidiana?

 

Des de la primera respiració en despertar-nos i obrir els ulls al matí, ja podem practicar mindfulness. N´hi ha prou a contemplar amb absoluta presència el primer raig de sol que entra per la finestra; prendre la dutxa matinal percebent com les gotes d´aigua llisquen per la nostra esquena; sentir l´olor del gel o del xampú; degustar els primers aliments del dia; caminar sense pressa, sent conscients del pes del nostre cos en moure´s; detenir-nos a contemplar el canvi de color dels semàfors; realitzar compres observant en aquell precís moment la forma, la textura o el color del que adquirim; seure al despatx enfocats a l’objecte del nostre treball... i així successivament amb totes les nostres activitats, fins a arribar a casa després de la nostra jornada i gaudir plenament dels nostres afectes. I, després, anar al llit amb un son ple i reparador. Això és només un exemple, ja que en qualsevol esfera, en qualsevol àmbit, en tot moment, es pot practicar mindfulness.

11.          Què és el més gratificant de la teua experiència com a professora de mindfulness?

La veritat és que gaudisc enormement del meu treball, ja que estic profundament convençuda del que explique, del que transmet. I això, si és possible, més en el cas del mindfulness, atès que aquesta tècnica la tinc interioritzada en totes les esferes de la meua vida. Sobre aquesta base, el més gratificant per a mi és comprovar com es genera entre els alumnes aquella expectativa positiva amb els coneixements impartits, com, no sense certa sorpresa, s´impliquen i s’automotiven per a la seua pràctica. Com van unint aquests “punts” que tenien solts o deficientment acoblats en el seu esdevenir vital. Com se sorprenen, emocionen, tranquil·litzen o vitalitzen després de les diferents pràctiques que se’ls expliquen. Com, en acabar el curs, diuen gràcies, mot tan ric pel que conté, i amb freqüència tan difícil de pronunciar. És realment gratificant, enriquidor.

12.          Antonia, moltes gràcies per compartir els teus coneixements i la teua experiència amb l’OPAL. T´agradaria dir alguna cosa més per acabar l´entrevista?

Gràcies per l´oportunitat d´haver pogut transmetre sintèticament la meua experiència com a practicant i formadora en aquesta tècnica de mindfulness, tan útil i beneficiosa per a tothom, amb alta potencialitat de ser aplicada a qualsevol àmbit, en qualsevol situació, i enfront de qualsevol circumstància en què ens trobem. Una tècnica que jo concep com d´alt coneixement, ja que hi subjau un objectiu molt clar: aprendre a viure millor i assolir la felicitat, cosa que l’ésser humà, amb independència de qui siga o on es trobe, ha cercat des del principi dels temps.

Data d'actualització: 5 de Setembre de 2016

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar