Contacte

Aci pots trovar les dades de contacte dels patronats i serveis

AC - Aula de Cinema

Telf.: 963983110
Email: auladecinema@uv.es

AE - Arts Escèniques

Telf.: 963864846
Email: artsesceniques@uv.es

AIM - Art i ment

Telf.: 963531063
Email: ana.bonmati@uv.es

AP - Aula de Poesia

Email: Begona.pozo@uv.es

CDE - Centre de Documentació Europea

Telf.: 963828747
Email: cde@uv.es

CIG - Centre Internacional de Gandia

Telf.: 962044820
Email: uvgandia@uv.es

CMG - Col·lecció Martínez Guerricabeitia

Telf.: 963983058
Email: cmg.fguv@uv.es

COP - Cooperació

Email: cursos.cooperacio.fguv@uv.es

CUDAP - Centre Universitari d'Atenció Primerenca

Telf.: 963937999
Email: cudap@uv.es

EASD - Escola d'Art i Superior de Disseny de Valéncia

Email: subdireccion@easdvalencia.com

EEPLLV - Escola Europea de Pensament Lluís Vives

Telf.: 963531063
Email: eepllv@fundacio.es

PC - Parc científic

Email: encarnacion.torres@uv.es

UPD - Unitat per a la integració de persones amb discapacitat

Email: integracion@uv.es

UVempleo - UVocupació

Telf.: 961625901
Email: uvocupacio@uv.es