Relacions entre desertificació, canvi climàtic, recursos hídrics, planificació i sostenibilitat. Quina és la situació de la Comunitat Valenciana?

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Del 10 al 14 de juliol
HorariDe 12:00h a 14:00h
Data d'inici10/07/2006
Data fi14/07/2006
Inici inscripció 26/05/2006
Fi inscripció 30/06/2006
LlocGandia
Total places70
Numero mínim d´alumnes10
Descripció
Relacions entre desertificació, canvi climàtic, recursos hídrics, planificació i sostenibilitat. Quina és la situació de la Comunitat Valenciana?
Impartit per
  • Luis Recatala Boix
Taxes de matrícula
Objectius
El curs pretén fer una anàlisi del medi ambient a la Comunitat Valenciana per donar a conèixer el seu estat actual, sobretot pel que fa als principals recursos naturals, com el sòl, l’aigua i l’aire. Es relacionaran les pràctiques de gestió habituals al nostre entorn amb els processos de degradació que hi van associats, i s’incidirà en el fet que la seua intensificació per accions inadequades pot amenaçar la qualitat d’aquests recursos. Es farà també una aproximació de les implicacions que tenen en fenòmens com la desertificació i el canvi climàtic, que poden comprometre la sostenibilitat del nostre territori, i s’assenyalaran les estratègies que cal emprendre per al seu control i mitigació. A més a més, es mostraran les possibilitats per a un desenvolupament sostenible mitjançant l’aplicació d’indicadors ambientals –que recullen informació del medi natural i del medi socioeconòmic–, i tenint en compte els antecedents més immediats, la situació actual i les perspectives de futur. Finalment, es discutiran els conflictes d’usos del sòl i els problemes ambientals que patim actualment a la nostra Comunitat, i es destacarà el paper que pot tenir la planificació d’usos del sòl per intentar resoldre’ls, tenint en compte les perspectives dels principals grups implicats en la utilització i la gestió dels recursos naturals.
Programa
De 12:00h a 14:00h

10 de Juliol
Quins processos de degradació afecten els sòls mediterranis? La Desertificació a la Comunitat Valenciana.
Juan Sánchez
Catedràtic d'Edafologia y Química Agrícola de la UVEG

11 de Juliol
Contaminació atmosfèrica, pertorbacions de la pluja i canvi climàtic. Quina situació caracteritza a la Comunitat Valenciana?
Millán Millán Muñoz
Director del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani

12 de Juliol
Una aproximació crítica a la situació actual i perspectives de futur en la gestió de l'aigua a la Comunitat Valenciana.
Antonio Estevan Estevan
Consultor ambiental. GEA 21

13 de Juliol
És possible un desenvolupament mediambientalment sostenible a la Comunitat Valenciana? Antecedents, situació actual i perspectives de futur.
Ricardo Almenar
Consultor ambiental

14 de Juliol
Conflictes d'usos del sòl i problemes ambientals de la Regió Mediterrània. Què pot aportar la planificació d'usos del sòl a la Comunitat Valenciana?
Luis Recatalá
Professor titular de Biologia de la UVEG

* Patrocinat per AGRUPOST