plazasdisp2

Teatro para la Gente Mayor

Inscripción terminada
Información del curso
Duración70 horas
Dias Martes
Horario18:00 a 20:30 horas
Fecha de inicio29/10/2013
Fecha de fin03/06/2014
Inicio inscripción 16/09/2013
Fin inscripción 21/10/2013
LugarGimnasio de l’Antiga Facultat de Magisteri. Calle Alcalde Reig, 7 ‐ 46006 València
Plazas totales15
Numero mínimo de alumnos7
Descripción
Curso de teatro para personas mayores de 55 años.
Impartido por
Tasas de Matrícula
  • 150 € - Estudiante UV
  • 150 € - Público General
Requisitos
No es necesaria experiencia previa en teatrosolo ser mayor de 55 años.
Objetivos
Pretenem descobrir els mecanismes imprescindibles per a la creació d’un personatge i la seua interpretació en un entorn
teatral. A través de les tècniques interpretatives més utilitzades i investigant la nostra veu, cos i l’espai‐temps que ens envolta, arribarem a ser capaços de transformar‐nos i transformar l’entorn en un joc de ficció – realitat, el qual constituïx el teatre.
Programa
Tres són els àmbits de la metodologia emprada per a la realització del present taller:
1. Interpretació: Entesa com la construcció d’un personatge es començarà treballant la improvisació com un sistema de creació lúdic d’un personatge en una situació i entorn concrets, per a evolucionar cap a la creació d’un
personatge a partir de les accions físiques que el defineixen.
2. Tècnica corporal: El nostre cos és capaç de transformar l’espai només amb la seua presència en un espai buit, és capaç de crear un conflicte, és a dir, una situació dramàtica viscuda. Saber utilitzar el nostre cos com a mitjà
d’expressió dramàtica és imprescindible en el procés de creació d’un personatge i un sistema de creació d’un personatge en si mateix.
3. Tècnica vocal: La veu és el principal vehicle de transmissió d’emocions, idees i el punt de partida en la construcció del drama, però la veu ha d’arribar fins a l’espectador i hem de ser capaços, amb les tècniques
adequades, de transformar la nostra veu per a utilitzar‐la com un vehicle de transmissió d’emocions.
Es desenrotllarà en tres blocs:
1. Improvisació: A través del joc buscarem les claus de la creació d’un personatge d’una forma lliure i relaxada, amb l’únic objectiu de descobrir les nostres capacitats i les dels nostres companys.
2. Tècniques de creació d’un personatge: A través d’un dels sistemes d’entrenament de l’actor, la tècnica de les accions físiques fonamentals ens introduirem en la construcció de diferents personatges de la dramatúrgia universal.
3. El personatge en l’escena: Un personatge és un sistema viu que interacciona amb l’espai‐temps en què es desenrotlla i amb altres personatges. Aprendrem a crear una escena dins d’un espectacle que es mostrarà com a punt final de l’Aula de Teatre.