L’Entrevista de Selecció de Treball: Formació per a l’Adquisició de Competències (12a edició)

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores  (Crèdits ECTS: 2)
Dies 3, 5, 10 i 12 novembre de 2014
Horari9-14 hores
Data d'inici03/11/2014
Data fi12/11/2014
Inici inscripció 05/09/2014
Fi inscripció 03/11/2014
LlocOPAL C/ Amadeu de Savoia 4
Total places25
Numero mínim d´alumnes20
Descripció
Crèdits reconeguts com crèdits de lliure elecció en DIPLOMATURES I LLICENCIATURES y com crèdits de participació universitaria als GRAUS.
Impartit per
  • Esperanza Rocabert Beut, PDI Titular de la Facultat de Psicologia
Taxes de matrícula
  • 50 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 70 € - Públic General
Objectius
Des del punt de vista de l´entrevistat, el curs té per objectiu general donar informació sobre les característiques distintives d’una entrevista de selecció de treball, oferint coneixements i practicant les destreses necessàries abans, durant i després, d’una entrevista.
Programa
1 . Introducció a l´entrevista de selecció de treball.

2 . Fases i tipus d´entrevistes de selecció de treball.

3 . Tipus de preguntes més freqüents plantejades per l´entrevistador i l´entrevistat: finalitat de les mateixes i manera més adequada de respondre-les i de plantejar-les.

4 . Tipus i fonts d´informació a tenir en compte sobre l´organització laboral que ofereix el treball.

5 . Preparació i entrenament d´una entrevista: Identificació dels coneixements i destreses més destacables i adequades per al lloc oferit; identificació dels punts febles del perfil professional i personal.

6 . Importància de la imatge corporal i del llenguatge verbal i no verbal en una entrevista de selecció de treball.

7 . Accions a realitzar després d´una entrevista de treball.

8 . Entrenament en relaxació.