plazasdisp8

Disseny d´il·luminació escènica i plàstica de la llum

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Del 6 al 10 de juliol de 2015
HorariMatins de 10 a 14h
Data d'inici06/07/2015
Data fi13/07/2015
Inici inscripció 25/05/2015
Fi inscripció 28/06/2015
LlocEASD València Seu Velluters
Total places20
Numero mínim d´alumnes13
Descripció
Un aprenentatge detallat i pràctic de fàcil aplicació en el nostre treball i que ens ajude a desenvolupar les nostres capacitats com a creadors i el nostre valor com a professionals. Constarà d´una part teòrica on s´analitzarà què és la llum, com es comporta i quin efecte té sobre allò on incideix i aquells que la perceben. Es pararà esment en les capacitats comunicatives de la llum i en els seus aspectes psicològics. En la part pràctica es presentaran els diferents mitjans que hi ha al mercat per a produir llum i manipular-la. No és un curs gens tècnic. L´alumne aprendrà com sol·licitar i aconseguir el que necessita dels oficis tècnics i, si ho desitja, a realitzar-ho. L´objectiu no és aprendre a fer servir aparells ni displays d´il·luminació o interpretar complicats manuals tècnics. Aprendrà a expressar amb claredat el que li cal, a fer-se entendre i dissenyar les seues pròpies llums d´acord amb les seues necessitats i interessos. Tot açò de manera realista i fent servir el vocabulari i els conceptes necessaris per a resultar eficaç i resolutiu. Es realitzaran visites al Teatre Principal de València, a un Teatre Alternatiu, la Sala Off i es faran pràctiques específiques al Conservatori Superior de Música.
Impartit per
  • Luis Crespo
Taxes de matrícula
  • 57 € - Estudiant UV
  • 57 € - Estudiants i professors de la EASD València
  • 71 € - Públic General
Requisits
Coneixements bàsics de l´espai i les tres dimensions.
Coneixements bàsics de dibuix i tècniques d´expressió plàstica.
Objectius
Conèixer les capacitats expressives de la llum i aprendre a triar i utilitzar aqueixes capacitats de la manera més encertada en relació a la producció artística, bé siga la il·luminació d´espectacles, presentacions de productes, il·luminació d´exposicions, il·luminació d´interiors o exteriors, o qualsevol altra fi.

Conèixer el vocabulari i les estructures de l´escenari i l´equipament amb especial cura en la maquinària tècnica i les lluminàries.

Millorar i agilitzar el procés de traducció dels conceptes, emocions i poètiques de diferents textos i creacions dramàtiques a imatges tridimensionals reals tot i observant el tractament de la llum i l´ombra.

Redescobrir el valor i l´essència individual de cada objecte i de cada espai des del punt de vista del context i l´atmosfera que l´envolta.

Aprofundir en la utilització dels conceptes espacials.

Valorar el llenguatge plàstic personal com il·luminadors i aprendre a conjugar-ho amb el d´altres creadors.

Valorar el treball en equip i aprendre a nodrir-se del treball d´altres creadors.

Aprendre a treballar la llum i la seua execució amb limitacions de temps, espai o pressupost.

Desenvolupament d´un estil personal de presentació i negociació de la proposta d´il·luminació escènica, d´interior i exterior, així com de presentació de producte.
Programa
DIA 1º
Aproximació als conceptes d´espai, llum, moviment i objecte mitjançant l´estudi de treballs i exemples reals i anàlisis de les seues qualitats plàstiques. Interelacions de la llum amb la resta d´elements plàstics.

La capacitat narradora de la llum. Explotació de les possibilitats i capacitats comunicatives pròpies de la llum com a element plàstic.

Proposta i aportació de textos dramàtics curts per a realització d´exercicis pràctics durant el curs.

DIA 2º
Especificació de les diferències i punts de trobada entre els diferents camps de treball on es pot executar un disseny d´il·luminació. Escenari i espectacles, instal·lacions i intervencions, presentacions i exposicions, qualsevol tipus d´arquitectures efímeres, interiors i exteriors.

Anàlisi de la intencionalitat de l´acte o objecte que s´ha d´il·luminar. Estudi dels diferents mitjans i mètodes per a aconseguir presentar la proposta d´intenció artística i la seua execució.

DIA 3º
Normalització de l´alumne amb els materials i vocabulari més específic de la il·luminació a través de l´estudi pràctic i visualització dels mateixos. Absorció i aplicació d´aqueix aprenentatge al seu propi mètode de treball.

Visualització i estudi del material didàctic aportat pel professor. Videos, Imatges, textos i bibliografia gràfica.

DIA 4º
Exercici Pràctic de creació i execució sobre text proposat en DIA1º :

_Anàlisi de l´obra, el producte o l´espai previ a la creació.
_Creació d´un disseny bàsic d´il·luminació.
_Maquetació i render del disseny proposat.

Realització d´una maqueta d´il·luminació, amb la finalitat d´afavorir el procés de recerca i creació previ al muntatge real, en el qual es disposa sempre de temps molt limitat.

_Correccions sobre el disseny bàsic.
_Realització de Rider tècnic i plànols d´implantació de lluminàries.

DIA 5º
Visita completa a instal·lacions de sales de teatre i a la seua dotació tècnica, així com l´ús i l´experimentació amb diferents lluminàries i material tècnic específic.

Visites al Teatre Principal de València, a un Teatre Alternatiu, la Sala Off i pràctiques específiques en el Conservatori Superior de Música de València.