Curs Participació i Mediació Ambiental a la Europa Actual

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies 23 i 30 d´octubre i 6, 13 i 20 de novembre
Horari10-14 h.
Data d'inici23/10/2015
Data fi20/11/2015
Inici inscripció 21/09/2015
Fi inscripció 20/11/2015
LlocFundació General de la UE. Aula de Formació
Total places20
Numero mínim d´alumnes12
Descripció
Curs Participació i Mediació Ambiental a la Europa ActualLa participació i la mediació ambiental són dos aspectes clau en el diàleg territorial. En les últimes dècades es presenten com a mètodes reconeguts tant per traçar plans territorials com per a l´abordatge i la gestió dels conflictes ambientals. La mediació té interessants perspectives d´obrir-se camí -professionalment- en la nostra societat i la participació ambiental demanda constantment una necessària millora en la seva aplicació. Malgrat la falta de cultura mediadora i de l´escàs recorregut de la normativa específica (Llei 5/2012 de Mediació en assumptes civils i mercantils), existeixen –en l´àmbit de la mediació en general- centres de mediació lligats a administracions locals i a universitats, empreses que presten serveis de mediació, registres de mediadors en diferents administracions públiques, associacions professionals territorials i per sectors, i sobretot existeix un espai de treball molt ampli, en el qual cada vegada hi ha més persones compromeses. La participació ambiental, pel seu costat, gaudeix de la normativita necessària a l´espera d´una pertinent i adequada posada en pràctica.
Impartit per
  • Liduvina Calatayud Cros, Profesora
Taxes de matrícula
  • 60 € - Estudiant UV
  • 60 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 70 € - Públic General
Requisits
Llicenciades, graduades, amb formació professional superior, estudiants universitari qualsevol persona amb interès en aquests temes.

Específicament:
Persones amb formació en ciències socials que volen introduir-se en el maneig dels conflictes ambientals des de mètodes alternatius a la via judicial: educadors socials, treballadors socials, educadors ambientals, agents de desenvolupament local, periodistes ambientals, voluntariat ambiental…
Representants d´organitzacions de la societat (ambientals i no).
Tècnics de l´administració que gestionen plans, programes, projectes amb incidència en el medi ambient.
Mediadores/és que volen especialitzar-se a intervenir conflictes ambientals.
Persones amb formació en temàtica mediambiental que volen introduir-se en la mediació.
Objectius
Proporcionar a l´alumnat la base legal, teoria, coneixements bàsics i experiències sobre les principals eines i habilitats per abordar i manejar els processos de participació ambiental i el maneig dels conflictes -particularment mediambientals- a través de el diàleg.
Programa
Unitat 1. Oportunitats per afavorir la participació ambiental. 4 hores.
La participació ambiental és un terme bastant ambigu, s´interpreta de múltiples formes en funció d´on s´apliqui i cada vegada es utilitza amb més freqüència. La participació ambiental ha de concebre´s de forma holística incloent preferentment l´estudi de dinàmiques que facilitin i dinamitzin les relacions socials i ecològiques per a la seva millora.

Unitat 2. Legislació. 8 hores
Normativa en favor de la participació i mediació ambiental en Organismes Internacionals i en la UE.
El Conveni Aarhus i els drets d´accés a la informació, participació i accés a la justícia en matèria mediambiental.

Unitat 3. Processos de participació a Europa: quins exemples coneixem? 2 hores.

Unitat 4. Espais per al diàleg i la participació en el mapa de conflictes ambientals de la Comunitat Valenciana. 2 hores.

Unitat 5. La figura del mediador socioambiental. 4 hores.
Justificació
El curs té un enfocament teòric-pràctic amb dinàmiques grupals, accés a materials audiovisuals i una contínua interacció i participació dels assistents. Cada alumne treballarà tots els aspectes del curs des d´un cas pràctic que seleccionarà des de l´inici del curs.