Curs on-line: L’ÈXIT D’EMPRENDRE (11a edició)

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores  (Crèdits ECTS: 2)
Dies Del 2 al 14 de maig de 2017
Horari
Data d'inici02/05/2017
Data fi14/05/2017
Inici inscripció 07/11/2016
Fi inscripció 01/05/2017
Lloccurs en línia a través de l´aula virtual
Total places50
Numero mínim d´alumnes25
Descripció
L’activitat formativa es fa a distancia, a través de l’Aula Virtual, que és la plataforma mitjançant la qual es realitza el curs i a la qual l’alumne ha de tenir accés. Les docents hi penjaran el material, els exercicis i les proves d’avaluació. Els exercicis i les proves d’avaluació s’han de fer arribar a la docent a través del correu electrònic. L’alumne té dret a tutories, les quals es faran a través del correu electrònic. El curs estarà actiu durant dues setmanes a l’Aula Virtual, termini en el qual s’ha d’haver realitzar el curs. Per a l´obtenció del certificat és obligatori presentar els treballs proposats.
Impartit per
  • Juan José Borrás Almenar
  • Silvia García Andreu
Taxes de matrícula
  • 50 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 70 € - Públic General
Requisits
Crèdits reconeguts com crèdtis de lliure opció en DIPLOMATURES I LLICENCIATURES i com crèdits de participació universitària als GRAUS
Objectius
Aquest curs té com a objectiu fonamental incrementar la motivació empresarial entre els membres de la comunitat universitària i el públic en general, prestant especial atenció a l’assessorament i la informació en tots els aspectes i els processos necessaris que s’han de tenir en compte a l’hora d’engegar un projecte empresarial.
En acabar el curs, l’alumne tindrà la informació necessària per conèixer els passos, els tràmits i les eines específiques necessàries per dur a terme una idea de negoci i posar-la en pràctica.
Programa
1. L’emprenedor.
a. Característiques de l’emprenedor.
b. Habilitats de l’emprenedor.
c. Els mites de l’emprenedor.
d. Sóc emprenedor? Test de l’emprenedor.
2. L’origen de les idees.
3. Formes jurídiques.
4. Tràmits necessaris per crear una empresa.
a. Tràmits de constitució.
b. Tràmits d’obertura.
c. Tràmits específics.
5. Obligacions de l’empresa.
a. Fiscals
b. Comptables
6. El pla d’empresa.
a. Definició.
b. Utilitat del pla d’empresa.
c. Passos que cal seguir per acomplir-lo.
Justificació