INNOVACIÓ I ECONOMIA DEL CONEIXEMENT: COM IDENTIFICAR QUÈ S’HA D’INNOVAR EN L’EMPRESA I EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES?

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Del 09 al 13 de juliol
HorariDe 9:30 a 11:30 h
Data d'inici09/07/2007
Data fi13/07/2007
Inici inscripció 24/05/2007
Fi inscripció 09/07/2007
LlocCasa de Cultura Marqués González de Quirós
Total places96
Numero mínim d´alumnes10
Descripció
INNOVACIÓ I ECONOMIA DEL CONEIXEMENT: COM IDENTIFICAR QUÈ S’HA D’INNOVAR EN L’EMPRESA I EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES?
Impartit per
  • Rafael Fernández
Taxes de matrícula
Objectius
El curs està compost per cinc actuacions que es corresponen amb les cinc ponències que s’exposaran. Parlem d’actuacions perquè el curs pretén fer palès allò que està passant i també, sobretot, allò que hauria d’estar passant perquè les nostres organitzacions, privades (fonamentalment empreses) i públiques (ajuntaments, diputacions, ministeris i Generalitat), puguen donar resposta a les noves exigències de la societat.
Definida la societat actual per molta gent com la societat del coneixement, cal dotar-nos d’aquelles eines que ens permeten aprofitar al màxim el coneixement que tenen les persones que integren les nostres empreses i les nostres administracions públiques, i identificar la relació que podem establir entre la gestió d’aquest coneixement i la incorporació d’innovació.
La gestió de l’aprenentatge, del coneixement, així com la identificació de competències, formen part de les innovacions que han d’incorporar les nostres organitzacions, perquè d’això depèn el bon ús de les tecnologies i de l’aportació que la investigació està realitzant al món empresarial i als serveis necessaris de suport i control en relació amb les empreses.
El curs fa també un recorregut per la presentació de la innovació tecnològica i la seua contribució a la millora de la competitivitat empresarial.
L’aproximació a la realitat valenciana i a la comarca de manera singular és un objectiu del programa, per la qual cosa el treball que presentem atén aquest requeriment amb especial interès.
A tall d’exemple, presentem el guió de la ponència: “Aprenentatge organitzatiu i innovació: nous reptes per a l'empresa valenciana”.
1) Rellevància de la qüestió
– Els temps han canviat. Per què és important l’aprenentatge organitzatiu?
– Innovació i competitivitat en l’empresa valenciana
2) Com s’afavoreix l’aprenentatge organitzatiu?
3) Com s’explota l’aprenentatge organitzatiu? Avantatges per a la innovació
4) Conclusions i implicacions per a l’empresa valenciana
Programa
9 e juliol
“La seqüència de la innovació a l'empresa. Dels nous productes a la logística i distribució. Que pot fer la universitat per ajudar”
Francesc Solé. Catedràtic d’Enginyeria Industrial. Universitat Politècnica de Catalunya.
10 de juliol
“La innovació com a estratègia per al lideratge i l'excel•lència empresarial”
Isidre March. Professor Titular Direccio d'Empreses. Universitat de València.
11 de juliol
“Pimes, estratègia innovadora i excel•lència empresarial”
Jaume Valls. Catedràtic d’Organització d’Empreses. Universitat de Barcelona.
12 de juliol
“Aprenentatge organitzatiu i innovació: nous reptes per a li empresa valenciana”
Joaquin Alegre. Professor Ajudant Doctor de Direcció d’Empreses. Universitat de València.
13 de juliol
"Gestionar competències o el bon ús de la intel•ligència emocional al servici de la competitivitat de les organitzacions: una aplicació a les administracions públiques"
Rafael Fernández. Catedràtic E.U. de Direcció d’Empreses. Universitat de València.