LA COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT COM A FORMULA JURÍDICA PER A L'AUTO-OCUPACIÓ COL•LECTIVA.

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies 3-4-5 i 10-11-12 de març de 2008
HorariDe 16 a 19:20 hores
Data d'inici03/03/2008
Data fi12/03/2008
Inici inscripció 06/02/2008
Fi inscripció 03/03/2008
LlocFEVECTA - C/Arzobispo Mayoral,11 bajo (Valencia)
Total places30
Numero mínim d´alumnes25
Descripció
Com a objecte general del curs ens proposem donar a conèixer als alumnes les principals característiques d'una cooperativa de treball associat, com una formula vàlida per a l'auto-ocupació col•lectiva.
Impartit per
  • Paloma Tarazona Cano
  • Josep Martinez Albuixech
  • Ana Mª Gil
  • Carmen Herrera Sorroche
  • Pedro Ondarzabal
  • Luis Torres
Taxes de matrícula
Objectius
Com a objecte general del curs ens proposem donar a conèixer als alumnes les principals característiques d'una cooperativa de treball associat, com una formula vàlida per a l'auto-ocupació col•lectiva.
Programa
MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ

• Definició de cooperativa de treball associat.
• Tipus de cooperatives.
• Principis cooperatius.
• Principals diferencies amb les empreses de capital.

MÒDUL 2.-ASPECTES LEGALS DE LES COOPERATIVES.

• Marc legal: legislació aplicable.
• L'organització laboral a la cooperativa. El soci i el treball.
• L'organització societària.
• Funcionament de l'assemblea general
• Funcionament del consell rector.
• Estatuts socials i reglament de règim intern.

MÒDUL 3.-RÈGiM ECONÒMIC I FISCAL A LES COOPERATIVES.

• El capital social. Significat i característiques.
• El capital com a mitjà de finançament. L'associat.
• Ampliació i reducció de capital.
• Les reserves, significat i utilitat.
• Reserves obligatòries
• Fons de formació i promoció cooperativa
Reserves voluntàries.

• Règim fiscal de les cooperatives. Beneficis fiscals.
• Classificació fiscal de les cooperatives.
• Beneficis fiscals de les cooperatives protegides.
• Beneficis fiscals de les cooperatives especialment protegides.


MÒDUL 4 : LA GESTIÓ DE LES PERSONES A LES COOPERATIVES

• La persona a l'empresa cooperativa
• Socis, assalariats i associats.
• Identificació amb el projecte cooperatiu.
• Polítiques per al desenvolupament de les persones a les cooperatives
• Claus per a la formació contínua
• Claus de la retribució
• Habilitats i instruments per al desenvolupament del treball a la cooperativa
• Treball en equip

MÒDUL 5 : EL PROJECTE D'EMPRESA COOPERATIVA

• Aspectes claus en la creació d'una empresa cooperativa.
• El pla d'empresa
• Esquema del pla d'empresa
• Qüestionari per a l'elaboració completa del pla d'empresa d'una CTE
• Tramits per a constituir una cooperativa
• Mesures de foment de les cooperatives: el pagament únic.