RECURSOS HUMANS I MERCAT DE TREBALL A ESPANYA

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Del vint-i-u al vint-i-cinc de juliol
HorariDe 12.00 a 14.00 h
Data d'inici21/07/2008
Data fi25/07/2008
Inici inscripció 22/05/2008
Fi inscripció 14/07/2008
LlocCasa de Cultura Marqués González de Quirós. Passeig de les Germanies, 13.
Total places66
Numero mínim d´alumnes25
Descripció
El curs estudia algunes de les inversions que fan els individus en el seu capital humà, analitza el seu rendiment en el mercat de treball espanyol i presenta els canvis que s’han experimentat en les darreres dècades juntament amb els nous problemes que han sorgit. El desenvolupament humà dels individus s’hi tracta des d’una perspectiva doble: el rendiment monetari i la satisfacció dels individus. Les comparacions entre la situació del mercat de treball espanyol i els països de la Unió Europea hi són constants. També s’hi plantegen els reptes per al futur i s’hi assenyalen els factors que cal tenir en compte en el disseny de polítiques. La primera sessió presenta la situació dels immigrants i estableix les diferències més importants amb els treballadors nacionals, especialment pel que fa als problemes d’assimilació i de discriminació. La segona revisa la situació del capital humà i analitza el grau d’aprofitament i la rendibilitat de l’educació. La tercera compara les trajectòries i la situació professional dels graduats universitaris espanyols amb la resta de la Unió Europea i estudia les diferències que s’hi observen. La quarta sessió analitza els canvis que les dones han experimentat en el mercat de treball. Se centra en la persistència de desigualtats i desajustos en les diferents taxes de referència, amb atenció als problemes de conciliació entre vida laboral i familiar. Finalment, la cinquena sessió analitza els determinants de la formació, els problemes dels aturats que reben aprenentatge i de les dones aturades amb càrregues familiars en relació amb el seu benestar i
Impartit per
  • Carlos Peraita de Grado
Taxes de matrícula
Programa
21 de juliol
«La Situació dels Immigrants en el Mercat de Treball».
Francisco Pérez García. Director d'Investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i Catedràtic d’Anàlisi Econòmica. Universitat de València
22 de juliol
«El Rendiment i l’Aprofitament del Capital Humà»
José Manuel Pastor Monsálvez. Professor Titular d’Anàlisi Econòmica. Universitat de València
23 de juliol
«Les Competències Professionals dels Graduats Universitaris»
Luís Vila Lladosa. Professor Titular d’Anàlisi Econòmica. Universitat de València
24 de juliol
«La Situació de la Dona en el Mercat de Treball»
Luís Toharia Cortés. Catedràtic de Fonaments d'Economia i Història Econòmica. Universitat d’Alcalà.
25 de juliol
«La Formació, les Càrregues Familiars i el Benestar»
Carlos Peraita de Grado. Professor Titular d’Anàlisi Econòmica. Universitat de València