CULTURA PREVENTIVA, SALUT I QUALITAT DE VIDA LABORAL

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Del vint-i-u al vint-i-cinc de juliol
HorariDe 12.00 a 14.00 h
Data d'inici21/07/2008
Data fi25/07/2008
Inici inscripció 22/05/2008
Fi inscripció 21/07/2008
LlocCasa de Cultura Marqués González de Quirós. Passeig de les Germanies, 13.
Total places92
Numero mínim d´alumnes25
Descripció
El manteniment d'un bon nivell de salut i qualitat de vida laboral de la població és un dels reptes més importants de qualsevol societat, i una condició essencial per al desenvolupament econòmic i social. Enfront d’aquest requeriment, l'actual nombre d’accidents de treball i les malalties professionals suposen —mes enllà dels quantiosos costos econòmics— una reducció de la contribució efectiva de les persones al seu propi benestar, al de la seva comunitat i al del seu país. Malgrat que actualment disposen d’un ampli ventall normatiu per a posar en marxa accions en matèria de salut laboral, la seva eficàcia ha estat insuficient. Les organitzacions amb més èxit han entès la importància d'invertir en la promoció de la salut en el treball, desenvolupar capacitats innovadores i generar una cultura preventiva com a base per a un creixement econòmic sostenible que asseguri la seva competitivitat en un context globalitzat. Aquest curs s’adreça tant a estudiants de ciències socials, bàsiques i de la salut, com a professionals i tècnics de l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. Té l’objectiu de donar a conèixer les diferents estratègies i mesures institucionals que avui estan desenvolupant-se per reorientar les polítiques de prevenció de riscos laborals cap a una nova cultura preventiva. També s’analitzaran les dimensions i els factors socials, de conducta, organitzatius, formatius, de participació dels treballadors, tècnics... que conformen aquest concepte com a prevenció integral, a més d’alguns possibles instruments destinats a assolir uns nivells satisfactoris de salut i qua
Impartit per
  • Ignasi Lerma Montero
Taxes de matrícula
Programa
21 de juliol
“La salut Laboral a Espanya, Tendències i Reptes”
Fernando García Benavides. Catedràtic Medicina Preventiva i director d’Investigació del Observatori de Salut Laboral. Universitat Pompeu Fabra. Director de l’Informe Salud Laboral en Espanya 2006
22 de juliol
“La Representació i Participació en la Gestió de la Seguretat i de la Salut. Problemàtica de la seua Aplicació Pràctica “
Federico Estardid Colom. Professor de Dret del Treball i Seguritat Social. Universitat de València.
23 de juliol
“Introducció a la Cultura Preventiva”
Pere Boix Ferrando. Metge del treball i Responsable de l’Àrea R+D+I de Unió de Mútues.
24 de juliol
“Consideració dels Riscos Psicosocials en la Cultura de Prevenció de Riscos Laborals”
Pedro R. Gil Monte. Professor de Psicología Social. Universitat de València.
25 de juliol
“Integració dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals”
Ignasi Lerma Montero. Catedràtic de Sociologia. Director Master Oficial en Prevenció de Riscos laborals. Universitat de València