L’AIGUA: REPTES DE PRESENT I DE FUTUR. UNA VISIÓ AMBIENTAL I ECONÒMICA
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Del 13 al 17 de juliol
HorariDe 9,30 a 11.30 hores. De dilluns a divendres
Data d'inici13/07/2009
Data fi17/07/2009
Inici inscripció 20/05/2009
Fi inscripció 09/07/2009
LlocCasa de Cultura Marqués González de Quirós. Passeig de les Germanies, 13 a Gandia
Total places70
Numero mínim d´alumnes
Descripció
L’AIGUA: REPTES DE PRESENT I DE FUTUR. UNA VISIÓ AMBIENTAL I ECONÒMICA
Impartit per
  • Ramón Sala
Taxes de matrícula
  • 49,5 € - Amics Antics Alumnes de la Universitat de València
  • 49,5 € - Empreses i Institucions Amigues
  • 49,5 € - Alumnes Universitat dels majors
  • 51 € - Situació de desocupació, que s'ha de justificar amb el document que expedeix l'INEM o la targeta de l'atur
  • 51 € - Estudiants de la Xarxa d'Universitats de l'Institut J.L.V que acrediten la condició de becaris durant el curs actual
  • 51 € - Estudiants de la Universitat de València que acrediten la condició de becaris durant el curs actual
  • 66 € - Estudiant UV
  • 66 € - Públic General
Objectius
La rellevància del contingut d’aquest curs és avalada per la gran importància que en l’actualitat té una gestió òptima dels recursos hídrics a causa dels problemes endèmics que sofreixen moltes zones de l’àrea mediterrània. S’espera aportar informació i coneixements que afavorisquen la gestió sostenible dels recursos hídrics al nostre territori.
1. Es vol disposar d’informació que permeta avançar en l’aplicació de nous criteris tant de gestió com de regulació, d’acord amb la directiva marc de l’aigua. A través d’una metodologia rigorosa cal conèixer com satisfer d’una manera òptima les diverses demandes d’aigua a partir dels recursos disponibles, tenint en compte diferents escenaris.
2. Cal identificar les veritables prioritats, els factors explicatius i les possibilitats d’actuació en cada cas.
3. Cal contribuir a la difusió de les possibilitats d’ús dels recursos no convencionals, especialment les aigües regenerades i la dessalació.
Es tracta de fer llum sobre les variables més significatives a l’hora d’aconseguir un equilibri desitjable entre oferta i demanda d’aigua en un àmbit territorial com el valencià, a fi d’identificar les veritables prioritats, les previsions de futur quant al compliment de la directiva marc de l’aigua i les possibilitats d’actuar en cada cas.
El fet d’abordar aquestes qüestions tan rellevants amb uns plantejaments objectius i confrontats com cal avala la utilitat d’aquest curs amb vista a l’adopció d’estratègies eficaces per optimitzar la gestió de recursos hídrics al territori valencià, a fi de pal•liar d’una manera raonable els greus desequilibris que l’afecten.
Programa
13 de juliol
“La directiva marco de l’aigua i les seues implicacions a l’estat espanyol”
Josep Puxeu. Secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua. Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Aigua.
14 de juliol
“Els plans de Conca: el cas del Xúquer”
Juan José Moragues. President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
15 de juliol
“Valoració econòmica i ambiental de la qualitat de l’aigua segons la DMA: aplicació al cas del riu Serpis”
Salvador del Saz Salazar. Professor Titular d’Estructura Econòmica. Universitat de València.
16 de juliol
“El futur de l’aigua I: la reutilització”
Francesc Hernández Sancho. Professor Titular d’Estructura Econòmica. Universitat de València.
17 de juliol
“El futur de l’aigua II: la dessalació”
Carlos Massa. Director General de ACUAMED.
Resolució
COL•LABORA: FACULTAT D’ECONOMIA
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER
SÉQUIA ESCALONA
PATROCINA: SÉQUIA REAL DEL XÚQUER