LA CONVIVÈNCIA ALS CENTRES ESCOLARS

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Del 13 al 17 de juliol
HorariDe 12.00 a 14.00 hores. De dilluns a divendres
Data d'inici13/07/2009
Data fi17/07/2009
Inici inscripció 21/05/2009
Fi inscripció 05/07/2009
LlocCasa de Cultura Marqués González de Quirós. Passeig de les Germanies, 13 a Gandia
Total places78
Numero mínim d´alumnes
Descripció
LA CONVIVÈNCIA ALS CENTRES ESCOLARS
Impartit per
  • Àngel Latorre Latorre
Taxes de matrícula
  • 49,5 € - Amics Antics Alumnes de la Universitat de València
  • 49,5 € - Empreses i Institucions Amigues
  • 49,5 € - Alumnes Universitat dels majors
  • 51 € - Situació de desocupació, que s'ha de justificar amb el document que expedeix l'INEM o la targeta de l'atur
  • 51 € - Estudiants de la Xarxa d'Universitats de l'Institut J.L.V que acrediten la condició de becaris durant el curs actual
  • 51 € - Estudiants de la Universitat de València que acrediten la condició de becaris durant el curs actual
  • 66 € - Estudiant UV
  • 66 € - Públic General
Objectius
En l’actualitat, els centres escolars presenten a vegades una sèrie de situacions disruptives de la convivència que afecten directament el clima educatiu, les relacions i les interaccions personals, a més dels processos de socialització i d’adquisició d’aprenentatges curriculars per part de l’alumnat i que tenen les arrels en situacions complexes diferents de la vida escolar.Les mesures de promoció de la convivència considerades en el pla de convivència de cada centre, l’acció tutorial, la coordinació i la col•laboració amb les famílies, a més del seguiment i l’avaluació dels processos, es constitueix en peça clau per dotar d’eficàcia la intervenció educativa. Això no obstant, la problemàtica amb què topem i les pautes de comportament que presenten algunes alumnes, van més enllà de les directament relacionades amb processos de socialització i de maduració personal, aptituds i capacitats cognitives, processos d’instrucció o de formació i l’actitud cap a l’estudi i l’activitat escolar. És per això que es fa necessari l’establiment de noves mesures que permeten la praxis d’accions que responguen al desenvolupament d’un bon clima de convivència escolar, i molt principalment per atendre adequadament tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa. En aquest sentit, s’abordaran en les cinc sessions del curs, des d’una perspectiva psicològica, les pertorbacions més freqüents de la convivència als centres escolares, a més de les actuacions experimentals dutes a terme per prevenir i intervenir en l’assumpte de la violència escolar a la Comunitat Valenciana i a la Unió Europea.
Programa
13 de juliol
“Perturbacions de la convivència als centres escolars: estratègies de prevenció i intervenció”
Ángel Latorre Latorre. Catedràtic E.U. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Universitat de València.
14 de juliol
“Variables psicològiques que afecten la conducta de l’adolescent: desenvolupament prosocial, empatia, inestabilitat emocional, agressivitat. Dades experimentals”
Mª Vicenta Mestre Escrivà. Catedràtica de Psicologia Bàsica. Universitat de València.
15 de juliol
“Prevenció de la violència i foment de la convivència escolar: del Pla *PREVI* als plans de Convivència”.
Jesús García Martínez. Cap d’Àrea d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa.
16 de juliol
“Prevenció de l’assetjament entre iguals: el PROPAE”
Jerónima Teruel Romero. Psicòloga clínica del SAPE.
17 de juliol
“Intervenció en els problemes de la convivència escolar: cas 004 i cas 009 “
David Bisetto Pons. Professor de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València.
Resolució
COL•LABORA: SERVEI DE FORMACIÓ PERMANENT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA