HABILITATS SOCIALS EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ ORAL

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies Del 20 al 24 de juliol
HorariDe 17.30 a 19.30 hores. De dilluns a divendres
Data d'inici20/07/2009
Data fi24/07/2009
Inici inscripció 21/05/2009
Fi inscripció 20/07/2009
LlocPalau Ducal dels Borja. C/Duc Alfons el Vell, 1
Total places65
Numero mínim d´alumnes
Descripció
HABILITATS SOCIALS EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ ORAL
Impartit per
  • Luz Gil Salom, Professora Titular de Lingüística Aplicada, Universitat Politècnica de València.
Taxes de matrícula
  • 49,5 € - Amics Antics Alumnes de la Universitat de València
  • 49,5 € - Empreses i Institucions Amigues
  • 49,5 € - Alumnes Universitat dels majors
  • 51 € - Situació de desocupació, que s'ha de justificar amb el document que expedeix l'INEM o la targeta de l'atur
  • 51 € - Estudiants de la Xarxa d'Universitats de l'Institut J.L.V que acrediten la condició de becaris durant el curs actual
  • 51 € - Estudiants de la Universitat de València que acrediten la condició de becaris durant el curs actual
  • 66 € - Estudiant UV
  • 66 € - Públic General
Objectius
L’habilitat per comunicar-se d’una manera efectiva és un factor de la major rellevància en la vida social però, sobretot, ho és per a la promoció personal i la professional. La vida quotidiana i professional ens posa contínuament en moltes situacions en què la manca de l’habilitat social adequada per afrontar-les és un handicap que impedeix aconseguir objectius, des de mantenir una bona amistat fins a obtenir o mantenir una bona feina. Quan tenim habilitats socials posseïm amb això un plus que ens permet superar amb èxit molts dels nostres problemes i, a més, fer-ho sense tensió, sense estrès. El seminari manifesta la importància de proporcionar, des de la perspectiva acadèmica, una formació retòrica amb uns plantejaments rigorosos i adequats a les necessitats socials i professionals. Es destaca la conveniència d’adoptar els recursos de la retòrica per desenvolupar amb eficàcia propostes o contribucions i arribar a una millor comprensió i acceptació d’aportacions. Continguts : 1. Introducció: Habilitats de comunicació. Habilitats per parlar en públic. La por escènica: tècniques de superació. 2. Planificació del procés de composició del discurs oral: El propòsit i l’objectiu del discurs (informar, persuadir, demostrar, recomanar, etc.). El contingut per transmetre (l’elecció del tema i la delimitació de continguts). La consulta, la generació, la selecció i l’organització de la informació (desenvolupament lògic de les idees, del disseny de suports gràfics i de les ajudes visuals). Els elements lingüístics i comunicatius (selecció de vocabulari apropiat, recursos d’oratòria, varietat en l’expressió, èmfasi i entonació). Els assajos previs. 3. La posada en escena del discurs oral: El domini dels mecanismes de coherència textual (connectors). L’habilitat per detectar el grau de comprensió i d’interès de l’audiència (paràfrasis, exemples, apel•lacions al coneixement del públic, etc.) L’ús de regles lingüístiques (gramaticals, de pronúncia). L’ús apropiat de recursos d’oratòria (presentació i conclusió, reformulació d’enunciats i repeticions, digressió i exemplificació, etc.). El control dels elements paralingüístics (la veu –volum, ritme, articulació, entonació–, el gest, el moviment i la mirada). 4. Intervencions orals dels estudiants (I). Gravacions de les actuacions. Avaluació col•lectiva: valoració de les actuacions, suggeriments de millores, alternatives a problemes. 5. Intervencions orals de los estudiants (II). Gravacions de les actuacions. Avaluació col•lectiva: valoració de les actuacions, suggeriments de millores, alternatives a problemes.
Resolució
COL•LABORA: CADENA SER GANDIA