COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DELS BIÒLEGS I BIOQUÍMICS

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració20 hores
Dies 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de febrer, i 1 i 3 de març de 2011
HorariEls dimarts i els dijous, de 12.30 a 14.30 hores
Data d'inici01/02/2011
Data fi03/03/2011
Inici inscripció 03/01/2011
Fi inscripció 04/02/2011
LlocCampus de Burjassot, aula AF-16 (Aulari Interfacultatiu)
Total places60
Numero mínim d´alumnes25
Descripció
Curs convalidable amb 2 crèdits de lliure elecció
Impartit per
  • Mª Angeles Ull Solis, PDI Dep. de Bioquímica i Biologia Molecular
  • Sergio Belinchon, EASD Valencia
Taxes de matrícula
  • 50 € - Estudiant UV
Requisits
Per a estudiants de les Llicenciatures de Biologia i Bioquímica
Objectius
• Donar a conèixer als futurs llicenciats en Ciències Biològiques i Bioquímica, i també als futurs graduats en Biologia i Bioquímica i Ciències Biomèdiques, quines seran les seues competències professionals i quina realitat laboral es trobaran quan siguen egressats de la facultat.
• Donar a conèixer als futurs biòlegs i titulacions afins quines seran les seues responsabilitats com a professionals de les ciències biològiques quan estiguen exercint la professió.
• Tot això en el marc de la realitat socioeconòmica valenciana, espanyola i europea.
Programa
Tema 1. Què s’entén per professió
1.1. La creació del Col•legi Oficial de Biòlegs (COB) i del COBCV.
1.2. La professió de biòleg. El contingut de la professió de biòleg (competències professionals dels biòlegs i afins) i el problema de la col•lisió d’atribucions professionals. (2 hores)

Tema 2. Factors socials que incideixen en l’exercici de la professió
2.1. La revolució cientificotècnica.
2.2. La globalització de l’economia.
2.3. La globalització de les relacions interprofessionals.
2.4. La consciència ambiental emergent.
2.5. El nou sistema tecnològic emergent.
2.6. La societat dels serveis.
2.7. La societat sostenible. (1 hora)

Tema 3. Normativa que regula les activitats professionals dels biòlegs i dels llicenciats en biologia: normativa específica i normativa general (1 hora)

Tema 4. L’ensenyament i la investigació
4.1. Educació secundària (batxillerat i FP).
4.2. Educació universitària.
4.3. La investigació.
TAULA REDONA de professionals de l’ensenyament i la investigació. (2 hores)

Tema 5. La sanitat (4 hores)
5.1. Col•laboració amb l’assistència sanitària: tècnic facultatiu: de laboratori clínic, en reproducció assistida humana, en radiacions ionitzants, en consell genètic, d’equip d’atenció primària. El BIR. Problemes professionals.
5.2. Medicaments: medicaments d’ús humà i medicaments d’ús veterinari.
5.3. Salut pública: seguretat i higiene en el treball. Avaluació de risc toxicològic. Aplicació de plaguicides.
5.4. Ensenyament en matèria sanitària.
TAULA REDONA de professionals de la sanitat. (4 hores)

Tema 6. El medi ambient
6.1. Espais naturals.
6.2. Flora i fauna.
6.3. Cacera i pesca.
6.4. Sòls.
6.5. Aigües continentals.
6.6. Medi atmosfèric.
6.7. Protecció radiològica i seguretat nuclear.
6.8. Residus.
6.9. Ordenació del territori i del litoral.
6.10. Avaluació d’impacte ambiental.
6.11. Auditoria ambiental.
6.12. Restauració de l’entorn, paisatge.
6.13. Educació ambiental.
TAULA REDONA de professionals del medi ambient. (4 hores)

Tema 7. La nutrició, l’alimentació i la dietètica
7.1. La indústria alimentària. L’alimentació.
7.2. La dietètica i la nutrició. (0,5 hores)

Tema 8. Altres sectors professionals
8.1. Sector primari: agricultura ecològica i aqüicultura.
8.2. Cosmètica.
8.3. Comportament animal.
8.4. Animals d’experimentació.
TAULA REDONA de professionals. (2,5 hores)

Tema 9. El mercat de treball
9.1. L’oferta: l’oferta privada i l’oferta pública.
9.2. La demanda.
9.3. L’accés al mercat de treball.
Taller de recerca de treball. (2 hores)

Tema 10. Situació socioprofessional dels biòlegs/biòlogues valencians
10.1. Característiques comunes.
10.2. Trets diferenciadors. (1 hora)