IMPORTÀNCIA DE LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN LES RELACIONS PERSONALS I LABORALS

Inscripció terminada
Informació del curs
Duració30 hores
Dies 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 de febrer i el 2, 7 i 9 de març de 2011
Horari16 a 19 hores
Data d'inici07/02/2011
Data fi09/03/2011
Inici inscripció 03/01/2011
Fi inscripció 11/02/2011
LlocAula G-4 - Aulari II C/Guardia Civil, núm 23 (darrere Av. Primado Reig)
Total places35
Numero mínim d´alumnes25
Descripció
Impartit per
  • Nika Vázquez Seguí
Taxes de matrícula
  • 75 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
  • 105 € - Públic General
Objectius
En la línia de l´educació social i emocional, l´assignatura pretén proporcionar informació i mitjans per al coneixement de les emocions, i l´entrenament per manejar-les, tant d´un mateix com dels altres, per millorar d´aquesta manera els aspectes relacionals i laborals.
Programa
DIA 1: Introducció: sentim?
OBJECTIU
- Objectius i mètode de l´assignatura.
- Interessos dels assistents.
- Capacitat emocional.
- Reconeixement d´emocions pròpies.
MÈTODE exposició.

DIA 2: Maneig d´emocions 1
OBJECTIU
- Respostes emocionals més comunes.
- Criteris per discriminar emocions adaptatives i desadaptatives.
MÈTODE exposició i anàlisi de casos, joc de rols.

DIA 3: Maneig d´emocions 2
OBJECTIU
Maneig específic en les emocions d´alegria, tristesa, sorpresa i fàstic.
MÈTODE joc de rols, anàlisi de casos.

DIA 4: Maneig d´emocions 3
OBJECTIU
- Maneig específic en les emocions d´ira i por.
- Reconeixement de les emocions en els altres.
MÈTODE joc de rols, anàlisis de casos.

DIA 5: Habilitats socials
OBJECTIU
- Empatia.
- Assertivitat.
- Importància del llenguatge.
MÈTODE joc de rols i estudi de casos.

DIA 6: Treball en Equip
OBJECTIU
- Concepte de treball en equip: objectiu, problemàtica, facilitadores i dificultats.
MÈTODE autoanàlisi, joc de rols i estudi de casos.

DIA 7: Psicologia positiva i coaching
OBJECTIU
- Diferenciació entre psicologia positiva i psicologia tradicional.
- Diferenciació entre teràpia i coaching
MÈTODE joc de rols i estudi de casos.

DIA 8: Emocions positives 1
OBJECTIU
- Avaluació d´emocions positives.
MÈTODE autoanàlisi, joc de rols i estudi de casos.

DIA 9: Emocions positives 2
OBJECTIU
- Resiliència.
- Flow.
MÈTODE autoanàlisi i estudi de casos.
Justificació
Precisament perquè som éssers socials que vivim i ens desenvolupem en grups, les relacions socials suposen una part important de la nostra vida. No es concep la vida sense relacionar-nos amb els altres, i fins i tot quan estem sols solem pensar en gent. I la manera en què ens relacionem amb els altres afecta la nostra felicitat, i ens beneficia o perjudica d´una manera o una altra.

Això mateix passa en l´àmbit laboral. Abordar situacions relacionals, tant amb els companys, com amb els superiors, pot posicionar-nos i acostar-nos als nostres objectius, o allunyar-nos-en.

La intel•ligència emocional es defineix com la capacitat de reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, i l´habilitat per manejar-les. Conèixer les nostres pròpies emocions, manejar-les, reconèixer-les, crear la nostra pròpia motivació i gestionar les relacions són les capacitats que desenvolupem des de la intel•ligència emocional.

Les característiques de la intel•ligència emocional són la capacitat de motivar-nos, a nosaltres i als altres, de perseverar en l´obstinació malgrat les possibles frustracions, de controlar els impulsos, de diferir les gratificacions, de regular els estats d´ànim, d´evitar que l´angoixa interferisca en les nostres facultats racionals i la capacitat de empatitzar i confiar en els altres.

Així doncs, aprendre a gestionar les emocions pròpies i les alienes ens posicionarà d´una manera diferent davant les relacions socials i laborals, des de la llibertat que dóna el coneixement, i així assolir els nostres objectius.