Curs polirítmia II: trobada de músiques i danses de la Mediterrània

Inscripción terminada
Información del curso
Duración20 horas
Dias de l’1 al 4 de juliol de 2019
Horariode 9 a 14 hores
Fecha de inicio01/07/2019
Fecha de fin04/07/2019
Inicio inscripción 07/06/2019
Fin inscripción 28/06/2019
LugarConservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València (CSMV). C/ Ricardo Muñoz Suay, s/n.
Plazas totales25
Numero mínimo de alumnos20
Descripción
Curs polirítmia II: trobada de músiques i danses de la MediterràniaCurs polirítmia II: trobada de músiques i danses de la Mediterrània Professor coordinador del curs: Rafel Arnal, CEFIRE de Torrent. Professors dels tallers didàctics: Tenores di Neoneli (Antonio Cau, Ivo Marras, Angelo Piras, Roberto Dessi´, Orlando Mascia, Eliseo Mascia), Efren López, Danai Loukidi i Fotiní Trigonaki.
Impartido por
  • Efrén López, Professor
Tasas de Matrícula
  • 35 € - Estudiante UV
  • 35 € - Amics Antics Alumnes de la Universitat de València
  • 45 € - Público General
Requisitos
S’adreça preferentment a professors de música, estudiants de música i músics en actiu amb experiència en música tradicional. Un mínim del 80% d’assistència. Els alumnes han d’assistir a cada sessió completa (la jornada de conferències del dia 1 de juliol i el taller de la seua modalitat del 2 fins al 4 de juliol) i signar en tots els fulls de control d’assistència que es presenten al llarg de la trobada fins a completar un mínim de 18 hores de dedicació.
Objetivos
• Identificar i catalogar les mostres de la música tradicional d´arrel popular, present als àmbits domèstic, festiu, laboral, infantil, etc. de la Comunitat Valenciana.
• Conèixer els instruments musicals tradicionals, les músiques i les danses, i els jocs populars que hi estan associats.
• Aprendre a utilitzar aquests elements de la cultura tradicional com a recurs en la classe de música.
• Conèixer les músiques i danses tradicionals de la Mediterrània, la seua diversitat i la seua riquesa.
• Descobrir els punts en comú entre la nostra tradició i altres cultures musicals remotes o pròximes dins de l´àmbit cultural mediterrani.
• Reflexionar sobre el fet musical des de l´anàlisi sistemàtic de com està feta la música.
• Descobrir, a partir de la praxi, els recursos que la música tradicional valenciana i les músiques d´altres cultures mediterrànies poden aportar a l´educació musical a l´escola primària i secundària i als conservatoris.
• Aspectes generals i etnomusicologia aplicada. Elements del llenguatge musical i gèneres instrumentals en les diferents músiques tradicionals de la Mediterrània.
• Els gèneres musicals per als balls populars: la dansa a les cultures de l´Orient Mitjà i de la Mediterrània, incloses les danses tradicionals valencianes.
• Conèixer els elements melòdics, rítmics, harmònics, formals i improvisadors que conformen la música tradicional valenciana a través de la teoria i de la pràctica.
• Classificació dels instruments tradicionals i construcció d´alguns de percussió, corda i vent.
• Experiències en l´adaptació curricular de la música tradicional valenciana. El flabiol valencià.