Estàs a: > > La qualitat de la formació universitària afavoreix la conducta de cerca d’ocupació, segons un estudi de l’OPAL

La qualitat de la formació universitària afavoreix la conducta de cerca d’ocupació, segons un estudi de l’OPAL

Estudiants de la Universitat de València

Estudiants de la Universitat de València

Una educació universitària de qualitat propicia una percepció més positiva dels titulats i les titulades sobre la seua capacitat per a realitzar amb èxit diferents tasques, la qual cosa redunda en la realització de majors esforços per a trobar la seua primera ocupació. Aquests resultats ressalten la importància de potenciar la impartició d’una educació universitària de qualitat orientada a l’acompliment professional dels futurs titulats i titulades, segons un estudi de l’OPAL.
Una educació universitària de qualitat propicia una percepció més positiva dels titulats i les titulades sobre la seua capacitat per a realitzar amb èxit diferents tasques, la qual cosa redunda en la realització de majors esforços per a trobar la seua primera ocupació. Aquests resultats ressalten la importància de potenciar la impartició d'una educació universitària de qualitat orientada a l'acompliment professional dels futurs titulats i titulades, segons un estudi de l'OPAL.

Aquestes conclusions s'emmarquen en una recerca de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) de la Fundació General de la Universitat de València, que analitza si la qualitat de l'educació impartida en la Universitat (qualitat general de la formació i de l'enfocament professional de la mateixa) influeix positivament en l'autoeficàcia dels titulats i les titulades, i si aquesta, al seu torn, influeix sobre la intensitat amb la qual cerquen la seua primera ocupació.

Aquest estudi es va realitzar amb una mostra de 147 titulats i titulades pertanyents a totes les àrees acadèmiques de la Universitat que, després d'obtindre la seua titulació, iniciaven la cerca de la seua primera ocupació.

Les persones que cerquen treball amb major intensitat troben ocupació més ràpid. Per açò, en un context laboral com l'actual, caracteritzat per una alta taxa de desocupació, resulta especialment rellevant identificar els aspectes de la formació universitària i les característiques dels titulats que afavoreixen una major intensitat en la cerca de la primera ocupació.

Certs estudis indiquen que la qualitat de la formació rebuda pels titulats universitaris pot tindre un efecte positiu sobre les seues característiques personals i la seua manera de cercar ocupació. D'altra banda, existeix evidència que la autoeficàcia dels titulats i les titulades (açò és, la seua capacitat per a realitzar diferents tasques i produir determinats assoliments) té un impacte rellevant en la manera d'afrontar la cerca d'ocupació.

Data d'actualització: 13 de Febrer de 2013

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar