Estàs a: > > Subvencions destinades al programa de foment del treball autònom

Subvencions destinades al programa de foment del treball autònom

Treball

Treball

El dia 14 de febrer de 2018 es va publicar en el DOCV la resolució de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2018 el concurs per a la concessió de les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom, que regula l’ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, comerç i treball, que estableix les bases reguladores del programa de foment de l’ocupació dirigida als emprenedors.

 

Objecte: concessió de subvencions per a fomentar l’emprenedoria través del programa de foment del treball autònom que atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència als aturats que accedeixen a l’ocupació a través d’una activitat empresarial independent mitjançant el seu establiment com a treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

 

Beneficiaris: aturats que es constituïsquen en treballadors autònoms o per compte propi.

 

Quantia:

 

1. L’import global màxim estimat d’aquestes subvencions és de 1.650.000 euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del SERVEF de 2018.

 

2. La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença del sol·licitant en el moment de l’alta com a autònom a algun dels col·lectius següents:

 

a) Aturats en general: 2.500 euros

 

b) Aturats menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros

 

c) Aturats amb diversitat funcional: 3.500 euros

 

d) Dones aturades víctimes de la violència masclista: 4.500 euros.

 

Els imports establerts en els apartats a, b i c s’incrementaran amb 500 euros en el cas de les dones.

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 de febrer a l’1 d’octubre de 2018.

 

Més informació: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/14/pdf/2018_1292.pdf

Data d'actualització: 1 de Març de 2018

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar