Estàs a: > > Medicina, la titulació amb la taxa d’ocupació més elevada, segons l’últim estudi de l’OPAL

Medicina, la titulació amb la taxa d’ocupació més elevada, segons l’últim estudi de l’OPAL

Detall de la façana de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València

Detall de la façana de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València

La titulació que assoleix la major taxa d’ocupació actual és Medicina amb el 98% dels egressats, entre els anys 2006 i 2010, ocupats. Aquesta dada es desprén del darrer Estudi d’Inserció Laboral dels Titulats i les Titulades de la Universitat de València (EIL III), elaborat per l’OPAL. No obstant això, aquest mateix informe sosté que l’àrea acadèmica que ha promogut més llocs de treball és la d’Ensenyaments Tècnics amb el 89,3% de titulats ocupats.

La titulació que assoleix la major taxa d’ocupació actual és Medicina amb el 98% dels egressats, entre els anys 2006 i 2010, ocupats. Aquesta dada es desprén del darrer Estudi d’Inserció Laboral dels Titulats i les Titulades de la Universitat de València (EIL III), elaborat per l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL). No obstant això, aquest mateix informe sosté que l’àrea acadèmica que ha promogut més llocs de treball és la d’Ensenyaments Tècnics amb el 89,3% de titulats ocupats.

L’EIL III és el darrer Estudi d’Inserció Laboral realitzat per l’OPAL -servei integrat en la Fundació General de la Universitat de València- que completa una recerca amb dos estudis anteriors: l’EIL I, amb titulats entre els anys 1999 i 2003, i l’EIL II, amb egressats entre 2002 i 2006.

Segons aquest estudi, Medicina és la titulació amb la taxa d’ocupació més alta (98%), encara que solament al voltant del 42% d’aquests titulats trobaren la seua primera ocupació durant els estudis o dins dels sis mesos posteriors a l’obtenció de la titulació. No ocorre així amb els títols relacionats amb Criminologia, per exemple, els quals presenten taxes d’ocupació molt elevades, però el percentatge de titulats que trobaren la seua primera ocupació abans d’acabar els estudis o dins dels sis primers mesos supera el 90%.

De fet, aquestes titulacions -Graduat en Criminologia (100%), Graduat en Ciències de la Seguretat (97,6%) i Llicenciatura en Criminologia (90,6%)- tenen una ocupació major perquè els titulats treballaven abans d’iniciar els estudis: es tracta de policies i personal de justícia majoritàriament.

Després de Medicina, els percentatges d’ocupació més elevats corresponen a Enginyeria Informàtica, amb el 96,6%; Enginyeria Electrònica, amb el 95,1%; Òptica i Optometria, amb el 95%; Mestre en Educació Especial, amb el 93,7%; Odontologia, amb el 92,9%; Mestre en Audició i Llenguatge, amb el 91,8%; Farmàcia, amb el 91,7%; i Podologia, amb el 91,4%.

Ocupació dels titulats i les titulades per àrees de coneixement
Malgrat que Medicina és la titulació amb major índex d’ocupació (llevat d’un parell de casos excepcionals com són la doble titulació Informàtica+Telemàtica i els títols relacionats amb Criminologia), l’àrea de Ciències de la Salut, per contra, compta amb titulacions que presenten taxes molt més baixes com ara Infermeria i Nutrició.

L’explicació d’aquestes dades es troba en què, en conjunt, l’àrea Tècnica (89,3%) té la taxa d’ocupació més alta perquè totes les titulacions estan per damunt del 80%. El càlcul de la taxa per àrees implica donar-li més pes a les titulacions amb la població de titulats més gran dins de la mateixa àrea. Per tant, en el cas de Ciències de la Salut, Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició baixen la taxa del conjunt de l’àrea.

D’altra banda, les titulacions amb menor percentatge d’ocupats pertanyen a l’àrea d’estudis d’Humanitats -amb el 66,2% d’ocupació- i són Història (46,1%), Filologia Clàssica (46,2%), Filosofia (58,7%), Geografia (58,9%) i Filologia Italiana (60%). La taxa d’ocupació d’aquestes titulacions ha experimentat una baixada important des de l’inici de la crisi, fins i tot més severa que les titulacions de la resta d’àrees. Prova d’allò és que la taxa d’ocupació en l’àrea d’Humanitats ha passat del 86,1% en l’EIL II al 66,2% en l’EIL III.

La resta d’àrees han registrat un 83,9% d’ocupació en el cas de Ciències de la Salut, un 80,3% en Ciències de l’Educació, el 72,2% en Ciències Socials i el 71,4% en Ciències Bàsiques.

Data d'actualització: 2 d'Agost de 2013

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar